maandag 18 december 2017

Injona kijk terug op een mooi en enerverend jaar waar we veel leerlingen en studenten hebben geholpen met digitale content.

Kerst groet Injona


Beste Mensen.

Een jaar gaat hard, heel hard voorbij; het is al weer december; het einde van dit jaar is nabij....Hoe was dit jaar voor u, voor jou; was het een “rustig” jaar, was het een enerverend jaar, was het een jaar met veel hoogtepunten of juist met veel dieptepunten, was het een jaar van hard werken en toch genieten. Dit alles is voor een ieder van ons verschillend, zelfs van jaar tot jaar.
Injona kijk terug op een mooi en enerverend jaar waar we veel leerlingen en studenten hebben geholpen met digitale content, om hun leesbeperking te ondersteunen voor alle dyslexie software.

Digitaliseren scan service Injona
Maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.

Bedankt voor uw vertrouwen en op naar 2018..........
 

woensdag 18 oktober 2017

Steeds meer studenten met ‘beperking’

Het gaat om bijna één op de zeven studenten (14 procent), staat in het rapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’ van onderzoeksbureau CHOI. Sinds 2014 worden het er bovendien steeds meer.

In het hbo hebben veel van deze studenten (38 procent) last van dyslexie of dyscalculie: ze lezen langzaam en kunnen met de beste wil van de wereld niet goed spellen, of draaien getallen om en slaan daardoor de plank mis in rekensommen. Aan de universiteiten is die groep ook behoorlijk groot: 28 procent van de studenten met een beperking. Andere studenten melden onder meer problemen met concentratie en hyperactiviteit (adhd) of hebben een chronische ziekte.
Deze groepen studenten dringen kennelijk minder tot de masteropleidingen door. In bachelorfase heeft 16,3 procent (hbo) en 11,5 procent (wo) een beperking. In wo-masteropleidingen is dat slechts 7,9 procent.
KritischerZe oordelen steeds kritischer over de voorlichting en begeleiding die ze krijgen. Met name in het wetenschappelijk onderwijs holt de waardering achteruit. Dat versterkt volgens CHOI het beeld “dat er voor studenten met een functiebeperking op papier best het nodige is geregeld, maar dat het – ondanks alle welwillende docenten – vaak nogal wat tijd en moeite kost om hier achter te komen en gebruik van te maken”.
Inderdaad krijgen docenten vooral in het hbo steeds hogere cijfers van hun studenten voor het begrip dat ze tonen. In de bacheloropleidingen zijn de hbo-docenten hun wo-collega’s intussen voorbijgestreefd.
Onder de grote hogescholen krijgt Windesheim opnieuw veel waardering van studenten met een beperking. Ook Avans en de Hogeschool Rotterdam doen het goed, terwijl de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht weinig lof oogsten.
Van de veertien universiteiten doet Wageningen het weer goed bij deze bachelorstudenten, met daar achteraan de Universiteit Twente en de Open Universiteit. Onderaan eindigt de Universiteit van Amsterdam, die volgens het rapport meer kritiek krijgt dan andere grote instellingen in de Randstad.
Universitaire masterstudenten zetten de TU Eindhoven bovenaan en oordelen net iets scherper over de Erasmus Universiteit dan over de UvA.

dinsdag 10 oktober 2017

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.


Injona.nl is het bedrijf dat gespecialiseerd in het digitaliseren scan service. Van archief tot tijdschriften,- oude foto s ingebonden boeken oude getypte verslagen-dictaten en documenten alles kunnen wij voor u scannen naar een geordend en inzichtelijk digitaal bestand. Wij scannen ordners vol A4-A5 tjes en veranderen deze in bruikbare pdf-bestanden. Maar ook unieke oude foto s worden door ons gescand voor reproductie.

Kortom Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.

dinsdag 12 september 2017

Folders, Magazines en Kranten Stap voor stap Digitaliseren

Folders, Magazines en Kranten Stap voor stap Digitaliseren

Organisaties - instellingen of prive bewaren vaak een grote hoeveelheid Magazines en folders-kranten. Magazines - oude folders met boeiende verhalen, oude stukken en prachtige artikelen met mooie foto s. Een krant/magazines laten echt een stuk historie en herinneringen zien. Digitaliseren is dé oplossing om deze kranten en magazines voor altijd te kunnen bewaren en gemakkelijk te bekijken.  Digitalisering zorgt eveneens voor een grote digitale toegankelijkheid voor een groot publiek.


Injona weet precies wat u nodig heeft: klik hier
woensdag 30 augustus 2017

Stijgt het aantal studenten met een beperking?

Kort voor de start van het collegejaar bezochten bijna 400 studenten de introductiebijeenkomst van het PowerPlatform. Vorig jaar waren dat er honderd minder. Neemt het aantal studenten met een beperking toe?


500 nieuwe studenten hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst over studeren met een beperking. Maar omdat het auditorium aan de locatie Kralingse Zoom maximaal 410 plekken heeft, moest coördinator Ivar Janssen honderd studenten teleurstellen.
Niet eerder kwamen er zo veel eerstejaars op de eerste voorlichtingsbijeenkomst af. ‘Ik kan het nog niet verklaren’, zegt Janssen. ‘Is het een toevalstreffer? Of is het een trend en neemt het aantal studenten met een beperking toe? Een aantal dingen is stabiel. Zo was en is dyslexie de meest voorkomende functiebeperking op de HR. Maar we zien wel dat het aantal studenten met psychische klachten, zoals depressie, toeneemt.’

30 procent heeft een functiebeperking


Vorig jaar deed Profielen een geluksonderzoek onder studenten van de HR. Daaruit kwam naar voren dat 30 procent aangeeft een functiebeperking of psychische aandoening te hebben. Maar 11 procent van deze studenten maakt gebruik van de voorzieningen voor functiebeperkingen, zoals extra tentamentijd of een versoepeling van de aanwezigheidsplicht. 14 procent wist niet van deze mogelijkheden af of vond dat het bestaande aanbod niet helpt.
‘Dat is natuurlijk zonde’, vindt Ivar Janssen. ‘Als hogeschool leven we de Wet gelijke behandeling na. Die biedt de ruimte om uitzonderingen te maken om een ongelijke situatie – bijvoorbeeld ontstaan door een functiebeperking – gelijk te trekken. Daarom hebben we allerlei voorzieningen. Voor dyslexie zijn die heel laagdrempelig. Je kunt bijvoorbeeld via een digitaal loket regelen dat je extra tentamentijd krijgt.’

zondag 13 augustus 2017

Documenten - schoolboeken - leesboeken - tijdschriften digitaliserenDocumenten digitaliseren.

Van archief tot tijdschriften, (oude) foto's- ingebonden boeken oude getypte verslagen - dictaten.Digitaliseren is het omzetten van papieren documenten (analoog) naar een digitaal bestand. De scanservice van Injona scant uw boeken, documenten en dossiers in op professionele scanners. Het resultaat is dan ook een  hoge kwalitatieve scans die perfect leesbaar zijn op uw computer of tablet en smartphone.