maandag 19 juli 2010

Wat is dyslexie? en handige tips voor in college

Dyslexie houdt in dat een persoon moeite heeft met lezen en/of schrijven. Dyslexie kan ontstaan door een ontwikkelingsstoornis of door hersenbeschadiging. De precieze oorzaak van dyslexie staat ter discussie en daarom hanteert men een beschrijvend ziektebeeld.

‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en / of vlot toepassen van het lezen en / of spellen op woordniveau’ .

Er heerst een beeld dat dyslexie alleen op jonge leeftijd vastgesteld wordt. Dit beeld is echter verkeerd, want veel jongeren kunnen tot en met de middelbare school hun slechte punten voor taal en spelling compenseren met hoge cijfers voor andere vakken waardoor hun dyslexie niet opvalt. Dyslexie is een diagnose die door een psycholoog gemaakt moet worden.

In het hoger onderwijs heb je recht op gelijke behandeling bij chronische handicap krachtens de wet op gelijke behandeling.

Het is gebruikelijk dat studenten met dyslexie verlenging krijgen voor alles waar lezen of schrijven bij komt kijken.

Tips voor college te volgen

Met dyslexie is het moeilijk te luisteren en te schrijven tegelijk. Hier zijn wat tips voor het volgens van college:

  • Vooruit werken, vraag aan je docent of je van tevoren wat informatie kan ontvangen of lees in je eigen tempo vooruit;
  • Zoek een oplossing voor aantekeningen te maken. Besteed dit uit aan je medestudenten of probeer colleges op te nemen met een memorecorder/memorecord applicatie op een multimedia apparaat;
  • Het is gebruikelijk dat een docent sheets, slides of notities rondstuurt na colleges. Dring, indien nodig hier op aan.
  • Vraag om een gelegenheid om je papers mondeling toe te lichten.

Zoals met alle beperkingen is je decaan je belangrijkste aanspreekpunt. Het is zijn taak om docenten voor te lichten over de verschillende beperkingen van de studenten.

Bron: Studenten plein.nl


maandag 5 juli 2010

digitale boekbestanden voor schooljaar 2010-2011

digitale boekbestanden voor schooljaar 2010-2011

Als u uw boeken voor de zomervakantie bestelt bij Injona, kunt u ze digitaal beschikbaar hebben voor de eerst week van het nieuwe schooljaar. wij zorgen dat uw digitale bestanden de eerste week van het nieuwe school in huis hebben.

Digitalen boeken

Sinds afgelopen schooljaar de wet Gratis Schoolboeken is ingevoerd zijn scholen ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van aangepaste schoolboeken, bijvoorbeeld voor leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie. Aangepaste schoolboeken bestaan uit een digitaal bestand op een CD-rom en kunnen beluisterd worden met behulp van ICT-software op een laptop of computer. Deze digitale bestanden worden onder andere gebruikt als content voor ICT-software als Kurzweil 3000, Sprint/Sprint Plus en Claroread. Deze aangepaste manier van leren kan uw dyslectische kinderen of leerlingen veel cognitieve ontwikkelingskansen opleveren. Injona digitaliseert boeken op aanvraag voor alle lagen van het onderwijs, dus zowel voor basis-, middelbaar als hoger en wetenschappelijk onderwijs. Er is geen beperking met betrekking tot het aantal beschikbare titels. U kunt bij Injona terecht voor het omzetten van een boek of ander tekstbestand naar een PDF- of KES-bestand. Injona werkt voor scholen en instellingen, maar zeker ook voor particulieren.

Lees hier verder