maandag 31 januari 2011

Dyslexie en dyscalculie in het VO

In september 2010 voerde het PON een quick scan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs. De aanleiding voor deze bevraging was het voornemen om met ingang van het schooljaar 2011-2012 de exameneisen in het voortgezet onderwijs aan te scherpen. Met deze quick scan wil het ministerie van OCW een beter beeld te krijgen van maatregelen die scholen nemen voor(eindexamen)leerlingen met dyscalculie of dyslexie en de eindexamenresultaten die deze leerlingen behalen.


De quick scan is uitgevoerd door middel van een internetenquête waaraan 521 vestigingen van scholen die VMBO (BB, KB, GL en TL), HAVO en/of VWO examens afnemen, deelnamen. Deze vestigingen leverden de individuele examengegevens van 3606 leerlingen met een dyslexie verklaring. In deze samenvatting presenteren wij de belangrijkste conclusies van deze quick
scan per onderwerp.

U kunt de quickscan downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW

maandag 24 januari 2011

Injona is ook aanwezig op de NOT 2011


Na het succes van 2009 is de Dyslexiestraat ook de komende editie van de NOT aanwezig. In deze bijzondere straat vindt de bezoeker specialisten op het gebied van dyslexie. De organisaties werken allemaal vanuit de principes van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie.

Het doel van de Dyslexiestraat is helderheid en transparantie te bieden voor een optimale begeleiding van deze zorgleerlingen. En daar bij horende ICT hulpmiddelen en Content.

Ook Injona is ook aanwezig om presentaties te geven over de scan service en het digitaliseren van boeken.

Als gastspreker ben ik uitgenodigd door Opdidakt supplies.

Voor het presentatieschema klik hier

maandag 17 januari 2011

Dyslexie

dyslexi

Jullie zeggen wel stel je niet aan,
Maar hoe is het voor mij is daar moet je eens bij stilstaan.
Weten jullie wel wat het is,
Nou denk je makkelijk nou dan heb je het mis.
Ik haal de letters door elkaar,
Niet alle gelukkig maar een paar.
Mensen met dyslexie schamen zich wel eens,
Daar ben ik het wel mee eens.
Ik heb het ook gehad nu niet egt meer,
Maar die tijd deed best zeer.
Was vanaf de middelbaren school alles vreemd,
Het is dan mijn verlegenheid die toeneemt.
Door mijn mentor van de 2de ben ik er nu aardig over heen,
Schaam me niet meer en de reacties zijn ook iet gemeen.
Waren ze al wel niet maar toch,
Mijn gevoel vond dat ik het niet moch.
Ik gebruik nu alles waar ik recht op heb,
En het helpt ook en dat geeft een pep.
Maar wat ik wil zeggen tegen andere is,
Maak gebruik van wat er voor je is.
En mensen die geen dyslexie hebben,
Oordeel niet zomaar voor dat je iets egt weet dat doe je wedde?

bron:1001 gedichten.nl

maandag 10 januari 2011

Veel studenten met een leesbeperking hebben baat bij teksten die omgezet zijn in spraak

Bijeenkomst XS=USE over boeken omzetten


Veel studenten met een leesbeperking hebben baat bij teksten die omgezet zijn in spraak, spraak met meelezen (focusmarkering) of groot letterdruk. Gelukkig hebben veel hoger onderwijsinstellingen tegenwoordig software waarmee studenten teksten kunnen omzetten naar een geschikt formaat. Voor documenten die digitaal worden aangeleverd is dit een handige oplossing, maar wat moeten studenten met hun boeken?

Dat omzetten van boeken wordt besproken tijdens de bijeenkomst van XS=USE. Het doel van deze bijeenkomst is kennis uitwisselen: Wat is er mogelijk? Welke ontwikkelingen komen er aan? Wat is gewenst? En hoe kunnen we samenwerken? Onderwijsprofessionals en experts worden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst van de SIG XS=USE.
De middag bestaat uit presentaties en discussies van en met organisaties die zich bezig houden met het omzetten van boeken.

Programma

12:30 inloop

13:00 Welkom + inleiding

13:15 Presentaties projecten en plannen
Het eerste deel presenteren verschillende organisaties hun projecten en plannen op het gebied van boeken omzetten in andere formaten.
Deze presentaties worden verzorgd door de volgende organisaties:
- TU Delft
- Dedicon
- Lexima
- Injona

15:30 In gesprek over…
In het tweede deel is ruimte voor discussie; Waar hebben studenten baat bij en wat kunnen we ze bieden? Waar zouden we op moeten letten? Wat en wie hebben we nodig om boeken zo goed mogelijk om te zetten in andere formaten? En hoe kunnen we daarin samenwerken?

16:30 afsluiting + borrel

bron:www.handicap-studie.nl