maandag 28 maart 2011

Content (digitale bestanden) van Injona

Mensen die werken met ICT-hulpmiddelen, hebben digitale boek- bestanden (= content) nodig om deze software optimaal te kunnen gebruiken tijdens werk of studie. U kunt de tekst-documenten ook zelf scannen, waarmee deze digitaal beschikbaar komen voor gebruik. Zoals u zelf misschien al gemerkt hebt, is dat zelf scannen een tijdrovend werk en laat de kwaliteit nogal eens te wensen over. Onze belangrijkste activiteit is dan ook het scannen en omzetten van bestaande analoge of tekstbestanden als boeken, werkstukken en lesmateriaal naar voor u bruikbare digitale boekbestanden. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het omzetten van een Word-bestand naar een PDF- of KES-bestand, of het omzetten van een tekstbestand-op-papier naar een gesproken versie in Mp3 formaat met realspeak stemmen van hoge kwaliteit. Voormeer info klink hier

maandag 21 maart 2011

Dyslexie en keuze middelbare school

Mijn dochter (12) zit in groep 8 en heeft dyslexie. Ze krijgt al jaren begeleiding van de remedial teacher op school. Nu heeft ze naar aanleiding van de entree toets en haar inzet en doorzettingsvermogen een havo-schooladvies gekregen, dat ook ondanks een Cito-score van 533, blijft staan.

Maar waar doen we nu goed aan? Ze heeft van haar vorige juf (helaas inmiddels van school af) het advies havo/vwo-brugklas gekregen. Haar huidige juf denkt dat ze beter een vmbo-t/havo-brugklas kan gaan doen. Ik wil haar behoeden voor een te zwaar pakket (ook gezien de dyslexie), maar qua intelligentie en werkhouding kan ze havo/vwo misschien prima aan. Ook gaan naar dezelfde havo/vwo-brugklas twee meisjes bij wie ze graag in de klas wil. Op de middelbare school van haar keuze werken ze met laptops en het Kurzweil-programma en dit kan op beide niveaus.

Nathalie van Thiel, leerkracht en J/M schoolcoach:
Dit is een veel voorkomend dilemma: sturen we ons kind naar die brugklas net boven het niveau of kiezen we voor het lagere niveau? Veel ouders worstelen met deze vraag op het moment dat het schooladvies en de uitslag van de Cito-eindtoets duidelijk zijn.

Jouw dochter heeft een havo-advies gekregen, maar een Cito-score van 533. De vraag is of de middelbare school van jullie keuze je dochter zal aannemen. Bij veel scholen is het advies van de leerkracht doorslaggevend, maar niet overal.

Uit je verhaal blijkt dat er veel punten voor de keuze havo/vwo spreken:
- Je dochter is gemotiveerd; ze wil graag naar deze school.
- Haar werkhouding is goed.
- Het schooladvies is havo.
- De school van jullie keuze werkt met Kurtzweil (een compleet dyslexie- softwarepakket)

Waar je bang voor bent, is het eventueel te zware programma. Voor een kind is het heel moeilijk om in de brugklas te merken dat het allemaal te zwaar is en dat er een stap terug gemaakt moet worden. Het kan het zelfvertrouwen een flinke knauw geven.

Daarom is het belangrijk om samen met je dochter de keuze goed te bespreken. Wees eerlijk en bespreek met haar je dilemma. Vertel haar dat het voor haar best eens moeilijk kan worden. Leg de nadruk daarbij op het feit dat ze dyslectisch is en dat ze daardoor soms extra hard zal moeten werken. Spreek je vertrouwen in haar uit! Mocht blijken dat het pakket te zwaar is, dan hoeft ze zichzelf niks te verwijten. Ze mag toch altijd trots zijn dat ze de uitdaging aanging en dat ze het in ieder geval geprobeerd heeft.

Zorg dat ze op jouw steun en hulp kan rekenen. Indien mogelijk in de vorm van het organiseren van specifieke hulp die nodig is vanwege haar dyslexie. Kijk ook eens op www.ikhebdyslexie.nl voor meer softwaretips ter ondersteuning.


bron:www.jmouders.nl

maandag 14 maart 2011

Nieuw: draaiboek met tips voor ouders en school

Rond de aansluiting tussen onderwijs en gezondheidszorg zijn voor scholen en voor ouders van kinderen met dyslexie twee draaiboeken gemaakt. De draaiboeken laten in vijf stappen kort zien waar je als school en als ouders aan moet denken als een kind dyslexie blijkt of lijkt te hebben.

Vanaf de eerste signalen van mogelijke dyslexie beschrijven ze de extra begeleiding op school en thuis tot aan de vraag of dyslexiebehandeling in de gezondheidszorg nodig is. De draaiboeken gaan in op de vraag waarom afstemming tussen ouders, school en behandelaar zo belangrijk is. En welke begeleiding en ondersteuning blijft na behandeling nodig?

Begin februari 2011 ontvangen alle scholen een exemplaar van beide draaiboeken. De leden van Balans ontvangen een exemplaar bij het februarinummer van Balans Magazine. De draaiboeken zijn ook te downloaden van de websites van Masterplan Dyslexie en Dyslexieroute.

Bron: Masterplan Dyslexie

maandag 7 maart 2011

Dyslexie: Elk nadeel heeft zijn voordeel!

Uit onderzoek is gebleken dat selfmade miljonairs vier keer zo veel kans hebben op dyslexie als de rest van de bevolking. Wat is daarvan de oorzaak?

Dyslectici worstelen met L- gericht denken. L- gericht denken is een vorm van denken en een houding tegenover het leven die kenmerkend is voor de linkerhemisfeer van het brein (sequentieel, feitelijk, functioneel, tekstueel en analytisch). Deze benadering, dominant in het huidige tijdperk, belichaamd door computerprogrammeurs, gekoesterd door zakelijke organisaties en beklemtoond in het onderwijs, wordt door linkerbrein kenmerken gestuurd naar linkerbrein resultaten.

R- gericht denken is de vorm van denken en houding tegenover het leven dat karakteristiek is voor de rechterhemisfeer van het brein (simultaan, beeldend, esthetisch, contextueel en verbindend). Deze benadering die onderbelicht is in het huidige tijdperk, belichaamd door creatieve en zorgzame mensen, onder gewaardeerd door organisaties en verwaarloost in het onderwijs, wordt door rechterbrein kenmerken gestuurd naar rechterbrein resultaten.

Zoals blinde mensen hun gehoor sterker gaan ontwikkelen, zo zorgen problemen van dyslectici op het ene gebied tot buitengewone gaven op andere gebieden. Sally Shaywitz, als neuroloog verbonden aan Yale en specialist op het gebied van dyslexie, schrijft het zo: “Dyslectici denken anders. “Ze zijn intuïtief en blinken uit in probleemoplossing, het grote plaatje zien en vereenvoudigen”. “Ze zijn ongeschikt voor stampwerk, maar ze zijn geïnspireerde visionairs”.

Mensen die morrelen aan de regels van het spel, zoals Charles Schwab, uitvinder van discontomakelarij, en Richard Branson, die de muziekhandel en de luchtvaartindustrie opschudde, noemen allebei dyslexie als het geheim van hun succes. Die dwong hen het grote plaatje te zien. Omdat ze moeite hebben de bijzonderheden van iets te analyseren, werden ze enorm handig in het herkennen van patronen.

Alle grote ondernemers zijn systeemdenkers. Wie een groot ondernemer wil zijn moet leren een systeemdenker te worden en zal de aangeboren passie om dingen in hun totaliteit te zien moeten ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat één cognitieve gave de toppresteerders onderscheidde van de middelmatige: herkenning van patronen, het denken in “een groot plaatje”, waardoor leiders instaat zijn om precies de betekenisvolle trends te kiezen uit de warboel van informatie om hen heen en om strategisch ver vooruit te denken.

bron :www.managementpro.nl