dinsdag 30 augustus 2011

Balans schrijft brief over instemmingsrecht voor ouders

Deze zomer bestudeert de Raad van State het wetsvoorstel Passend onderwijs. Dit gaat over een wijziging van het onderwijsstelsel met het doel om uiteindelijk in 2015 voor elk kind een optimale onderwijsomgeving te kunnen organiseren en tegelijkertijd de overheidsuitgaven op dit gebied te beteugelen.
Tot onze verbijstering zei de Minister van OCW in het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het beleidstraject Passend onderwijs op 29 juni jl, dat zij ouders daarbij geen instemmingsrecht wil geven.
Weliswaar zei ze het van belang te achten dat een onderwijsarrangement in goed overleg met de ouders tot stand komt maar ouders hebben daarbij geen rechten. Het oordeel van de school is doorslaggevend.
Balans stelt voor de werkwijze om te draaien door ouders instemmingsrecht te geven en voor de scholen een beroepsmogelijkheid te bieden als zij de plaatsing van een leerling niet zien zitten. Dat zorgt er wellicht voor dat scholen zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze een kind naar een andere school doorverwijzen. Balans verzoekt de Raad van State in haar advisering naar de minister aandacht te besteden aan dit onderwerp.


maandag 22 augustus 2011

Mijn idee ontstond uit idealisme!


We leven in een wereld waar het accent op lezen en taal ligt. Alles moet gelezen worden. Als je problemen met lezen en schrijven hebt, kan dat je hele leven beïnvloeden.
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden wat dyslexie eigenlijk is, maar vroeger was er weinig of niets over bekend. Dyslexie is geen leerstoornis die alleen met geschreven taal te maken heeft, het uit zich ook op andere manieren. Bijvoorbeeld met het onthouden van vaste woordcombinaties of losse gegevens als rijtjes en jaartallen. Ik heb op het lager onderwijs bijvoorbeeld nooit woorden in lettergrepen kunnen splitsen.
Er zijn verschillende oorzaken voor dyslexie en soms is het al op zeer jonge leeftijd aan te tonen. Het zou ook vroeg ontdekt móéten worden, al was het maar om een kind voldoende kansen te bieden in zijn verdere leven. Ik heb het te laat in mijn leven ontdekt. Het heeft mijn leven en wie ik ben en wat ik doe beïnvloed. Het heeft me gevormd.
Toen ik op de lagere school zat, was de belangrijkste leerstof verdeeld in drie blokken: je moest kunnen rekenen, lezen en schrijven. Alles werd klassikaal uitgelegd, en dan moest je het kennen. Ik rekenen blonk ik uit, maar met taal bleef ik achter. Ik kon niet goed lezen en schrijven en dat maakte dat ik me dom voelde. Als we gingen lezen in de klas, zette ik mijn boek rechtovereind, in de hoop dat ik geen leesbeurt zou krijgen.

Klik hier om te verder lezen.

zondag 14 augustus 2011

Injona is genomineerd als kanshebber bij de Accenture Innovation Awards 2011


Injona is genomineerd als kanshebber bij de Accenture Innovation Awards 2011. De nominatie geldt  voor de categorie “Health & Public Service”. Uiteraard voor Injona  een hele eer en erkenning!

Accenture stimuleert innovatie en reikt sinds 2007 de Blauwe Tulp awards uit aan de meest innovatieve  concepten in de Nederlandse markt. Inschrijvingen maken kans op de Blauwe Tulp, dé Nederlandse innovatieprijs voor de overheid- en zorgsector. Vakjury’s beoordelen de concepten op innovativiteit, succes en potentie. Daarnaast wordt ook de Publieksprijs uitgereikt. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Innovation Seminars. Het doel is om exposure te geven aan de innovatieve concepten en deze bij elkaar te brengen en zo verder te helpen.

Meer weten over de Accenture Innovation Awards?
Kijk dan op de website waar overzichten te vinden zijn van alle deelnemers en bezoek de deelnemerspagina van Injona.

maandag 1 augustus 2011

Dyslexie in woord en beeld

Studeren met dyslexie is haalbaar. Maar dyslexie is een onzichtbare functiebeperking en hierdoor kunnen studenten te maken krijgen met allerlei vormen van onbegrip.
Het audiovisueel materiaal op deze website wil duidelijkheid scheppen rond dyslexie als leerstoornis en wil steun bieden aan iedereen die ermee te maken krijgt aan de K.U.Leuven: als student, docent, studiebegeleider, dienstverlener, …
We belichten in de verschillende onderdelen telkens een ander aspect van studeren met dyslexie. Volgende thema's komen aan bod: een algemene introductie, examens, erkenning, studeren en het zelfbeeld van studenten met dyslexie.
Voor deze videoproductie kozen we voor interviews met betrokkenen: studenten, ombudsen, ondersteuners, beleidsverantwoordelijken. Om deze video's zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, is elke video voorzien van ondertitels. Daarnaast publiceren we ook de volledige transcriptie van de video's. Meer informatie over de werkwijze vind je bij het onderdeel Praktijken van deze website.
Veel kijkplezier!
dyslexie algemeen dyslexie erkenning dyslexie examen dyslexie studeren dyslexie zelfbeeld 

Bron:Katholieke Universiteit Leuven