maandag 28 november 2011

Kwaliteitscongres Dyslexie: wat is goed en wat kan beter?

Op 30 november organiseert de Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) in Papendal het Kwaliteitscongres Dyslexie. Het thema van het congres is ‘Wat is goed en wat kan beter?’. Zowel internationale als nationale sprekers gaan in op nieuwe inzichten en ontwikkelingen tijdnes plenaire lezingen. In verschillende rondes van workshops en presentaties wordt de koppeling tussen wetenschap en praktijk gemaakt.

Ook het Expertisecentrum Nederlands is op het congres aanwezig. Femke Scheltinga verzorgt een presentatie over ‘Dyslexie en de afstemming tussen school en gezondheidszorg’. Wat vindt er plaats tijdens het schooltraject, hoe wordt het schooldossier opgebouwd en hoe kunnen school en zorg optimaal samenwerken?

maandag 14 november 2011

Werk en dyslexie

Naar schatting 4% van de Nederlandse bevolking heeft dysexie.Dit heeft ook gevolgen voor volwassenen op hun werk. Dyslexie komt steeds vaker naar voren als oorzaak van problemen in het functioneren van medewerkers. Het gaat niet alleen over moeite hebben met lezen en schrijven, maar dyslexie heeft ook gevolgen voor communicatie, jezelf presenteren en het organiseren van je eigen werk. Daarom is het belangrijk dat de gevolgen van dyslexie ook op de werkvloer meer bekend worden.
Op deze pagina links naar websites die meer informatie geven over dyslexie bij volwassenen.
  • CrossOver: kennis- en innovatiecentrum met als doel zoveel mogelijk jongeren met een functiebeperking zelfstandig laten worden én een eigen plaats in de maatschappij laten vinden
  • Woortblind: de patiëntenvereniging voor volwassenen met dyslexie.
  • Slimmer dan je baas. Dyslexie op het werk van Sjan Verhoeven en Jan van Nuland. Boek over het vergroten van inzicht in dyslexie en de invloed die dit heeft op verschillende aspecten van het werk. Biedt praktische handvatten.
  • MKB Nederland heeft een brochure gemaakt voor werknemers met dyslexie: Infoblad dyslexie 
    Bron : steunpuntdyslexie