dinsdag 20 december 2011

Kerstgroet Injona


maandag 12 december 2011

Wetenschappers ontwikkelen methode voor onbewust leren

Door het activeren van bepaalde neurologische patronen in het brein zijn wetenschappers erin geslaagd mensen onbewust dingen aan te leren. In de toekomst zou de techniek gebruikt kunnen worden om leerprocessen te verbeteren.
Wetenschappers van Boston University gebruikten de scantechniek fmri om in het brein te kijken hoe hersengebieden geactiveerd werden tijdens het leren. Daarbij werd gevonden dat er bepaalde patronen worden gecreeërd in het visuele gebied van het brein, die representatief zijn voor hetgene wat geleerd moest worden. Door het kunstmatig opnieuw induceren van deze patronen bleken proefpersonen beter in staat om de aan hen gepresenteerde taak te leren. Door neurofeedback konden proefpersonen zien in hoeverre hun hersenactiviteit overeenkwam met het patroon dat werd verwacht voor het leerproces.
Met de methode kunnen mensen gemakkelijker dingen leren waarbij visuele input nodig is, zo claimen de wetenschappers. Het kunstmatig creeëren van visuele patronen in het brein kan er zelfs voor zorgen dat de taak die geleerd moet worden niet aanwezig hoeft te zijn. Ook waren proefpersonen niet bewust van het feit dat ze iets geleerd hadden na kunstmatige stimulatie, terwijl de wetenschappers dit met tests wel aan konden tonen.
In de toekomst hopen de wetenschappers de techniek te gebruiken om mensen bepaalde dingen te leren die visuele input verlangen. Daarnaast willen zij kijken of het mogelijk is om ook non-visuele zaken aan te leren door middel van kunstmatige activatie. Ook bepaalde hersenziektes zouden hiermee behandeld kunnen worden.

dinsdag 6 december 2011

Dyslexie in zorgstelsel is een succes: Behandeling is effectiefComputerondersteunde behandeling van leesproblemen is succesvol bij kinderen met een ernstige vorm van dyslexie. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het IWAL Instituut voor Dyslexie. Het onderzoek toont aan dat door het bieden van de gespecialiseerde behandeling LEXY in een klinische setting, kinderen met ernstige dyslexie functionele niveaus van lezen en spellen bereiken. Dit betekent dat kinderen die anders ernstig belemmerd worden in het school- en maatschappelijke carrière dankzij behandeling hun talenten kunnen ontplooien. Dit is het eerste onderzoek dat het succes laat zien van de opname van ernstige dyslexie in het zorgpakket.


Behandeling

Aan het onderzoek deden 99 kinderen met ernstige dyslexie mee. Eén groep kreeg een klinische behandeling bij het IWAL terwijl de andere groep de binnen het onderwijs gebruikelijke zorg kreeg. De behandeling bestaat uit een computerondersteunde, cognitieve training gericht op het systematisch aanleren en automatiseren van letter-klank associaties in de context van het lezen en het spellen.

De groep die behandeling gekregen had maakte grote sprongen in hun lees- en spellingsvaardigheden en bereikte niveaus binnen de normale range, terwijl de andere groep in dezelfde periode geen verbeteringen vertoonde in hun lees- en spellingsniveaus. Dit is een zeer belangrijk resultaat omdat het laat zien dat deze kinderen, die anders structureel belemmerd blijven door hun leeshandicap, door middel van deze gespecialiseerde behandeling tot functionele lees- en spellingsniveaus kunnen komen. Bovendien bleken de behandeleffecten niet afhankelijk te zijn van kind-specifieke kenmerken; de behandeling lijkt daarmee geschikt te zijn voor een brede groep kinderen met ernstige dyslexie. 

Dyslexie

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat mensen een specifiek en hardnekkig probleem hebben met het lezen en spellen. In Nederland heeft ongeveer 4% van de bevolking ernstige dyslexie, dat zijn ruim 600.000 mensen. In de huidige kennismaatschappij zijn leesvaardigheden essentieel om sociaal-economisch succesvol te zijn. Doordat ze niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die de maatschappij stelt aan onze leesvermogens, lopen mensen met ernstige dyslexie zonder behandeling een groot risico op negatieve academische, economische en sociale gevolgen.

 
Vergoedingsregeling Dyslexie


Jaarlijks stromen naar schatting 200.000 leerplichtige kinderen het onderwijs in, van deze groep hebben 7200 kinderen professionele begeleiding nodig. Sinds 2009 is de behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, waarmee professionele hulp voor iedereen toegankelijk werd;

de regeling heeft tot nu toe een voorlopig karakter en eind 2011 zal een evaluatie van de regeling door het ministerie van VWS plaatsvinden. Dit onderzoek laat zien dat met deze regeling kinderen met ernstige dyslexie de mogelijkheid geboden wordt om in belangrijke mate hun leesbeperking en daarmee de belemmeringen in hun academische en economische ontplooiing te overwinnen. De resultaten ondersteuning daarmee in belangrijke mate de maatschappelijke waarde van deze vergoedingsregeling.

Het onderzoek toont aan dat door het bieden van de gespecialiseerde behandeling LEXY in een klinische setting, kinderen met ernstige dyslexie functionele niveaus van lezen en spellen bereiken. Dit betekent dat kinderen die anders ernstig belemmerd worden in het school- en maatschappelijke carrière dankzij behandeling hun talenten kunnen ontplooien. Dit is het eerste onderzoek dat het succes laat zien van de opname van ernstige dyslexie in het zorgpakket.


Bron:IWAL