dinsdag 28 februari 2012

Met je iPad de digitaleboeken van Injona laten voorlezen.

 

Veel gebruikers van iPhone/iPad zijn er al lang naar op zoek? Voor die mensen heb ik goed nieuws er is een nieuwe app uit van vBookz PDF Voice Reader. Zodat je alles kunt laten voorlezen met een meeleescursor in Pdf. Zie beschrijving hier onder. Klik op het plaatje voor de download of hier.


vBookz is GEEN 'opgenomen boeken': het is een live text-to-speech generator zonder de nood aan conversie, noch het opslaan van het boek. Het is een nieuwe manier om van lezen te genieten: eyes-free lezen terwijl u onderweg bent, rijdt of gewoon ontspant, leeshulp voor slechtzienden, dyslecten of audio-feedback voor kinderen of zij die in een vreemde taal leren lezen.

vBookz voegt aan de spraakfaciliteit oriëntatie en navigatietools toe die de leeservaring versterken, een combinatie van twee zintuigen samen - zicht en gehoor. Een interactieve cursor die als vergrootglas werkt stelt de gebruikers in staat om de tekst te volgen , even met lezen te stoppen of zelfs regels of alinea's te herhalen om het begrijpen van de tekst te versterken.donderdag 23 februari 2012

Dyslectisch


dinsdag 14 februari 2012

Zes leesniveaus worden er onderscheiden door het Europees Referentiekader


Leesniveaus

Zes leesniveaus worden er onderscheiden door het Europees Referentiekader:

A1 en A2: het niveau van de basisgebruiker; de lezer kan heel eenvoudige tot eenvoudige teksten lezen en begrijpen.

B1 en B2: het niveau van de onafhankelijke gebruiker; de lezer kan ‘normale’ alledaagse teksten lezen en begrijpen. Een tekst op niveau B1 wordt begrepen door zo’n 80 procent van de Nederlandse bevolking.

C1 en C2: het niveau van de vaardige gebruiker; de lezer kan complexe teksten lezen en begrijpen. C1 is ongeveer mbo-plus tot hbo-niveau.

Grote verschillen
Het leesniveau van de totale Nederlandse bevolking is door de Nederlandse Taalunie in kaart gebracht. De twee grafieken illustreren waarom schriftelijke informatie door veel lezers niet goed begrepen wordt. Uit grafiek 1 wordt duidelijk dat de meeste Nederlanders (40%) lezen op niveau B1. En een flink percentage zit daar nog onder: bijna 20%. (De grafieken zijn afkomstig van BureauTaal.)

Grafiek leesniveau NederlandersHet leesniveau van de meeste Nederlanders sluit helemaal niet aan op het leesniveau van bedrijven en overheden. Dat wordt duidelijk in grafiek 2. Want de meeste bedrijven en overheden in Nederland (70%!) communiceren op een te hoog niveau: C1.woensdag 8 februari 2012

Dyslexie kan gepaard gaan met andere aandoeningen

Helft van de kinderen met dyslexie heeft nog andere aandoeningen
 
Dyslexie is een aandoening waarvan de symptomen sterk kunnen verschillen van geval tot geval. Elk kind met dyslexie is anders, elk kan bepaalde dingen wel en andere dingen niet. Er zijn aan dyslexie dus geen uniforme kenmerken verbonden. Bovendien is het grensgebied van de aandoening eerder vaag, soms is eerder moeilijk uit te maken of iemand al dan niet dyslexie heeft.

Dyslexie kan bovendien nog gepaard gaan met andere aandoeningen, die samen met de toekomst van het kind kunnen bepalen. Die toekomst is afhankelijk van de combinatie van een aantal factoren: de ernst van de dyslexie, zijn of haar intelligentie, de hulpverlening die het ontvangt, de steun van de familie, de motivatie om te leren en - last but not least - het feit of de man te leiden heeft van andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). 

De helft van de kinderen met dyslexie heeft inderdaad nog andere aandoeningen zoals ADHD, gedrag- of geheugenproblemen of een gebrek aan capaciteit om problemen op te lossen die het bereiken van een bepaalde doelstelling in de weg staan. Deze bijkomende handicaps kunnen de werking van dyslexie versterken, hoewel nog niet helemaal duidelijk is hoe bijvoorbeeld ADHD en dyslexie op elkaar inwerken. 

Zelfs experts slagen er niet altijd in om de grens te trekken waar dyslexie stopt en waar een andere aandoening begint. Er is over dit onderwerp al veel studiewerk gedaan, maar definitieve antwoorden zijn tot dusver nog niet gegeven. Het is nu eenmaal zo dat dyslexie een aandoening is die heel wat vraagtekens blijft oproepen. Toch is onmiskenbaar al een grote weg afgelegd, want in het verleden werden kinderen met dyslexie maar al te vaak grotendeels aan hun lot overgelaten. 

Tegenwoordig is er op het vlak van dyslexie helemaal wat mogelijk. Nieuw onderzoek heeft kinderen met dyslexie gevolgd vanaf hun prilste jeugd tot en met de volwassenheid. Veel kinderen slaagden er in om met succes universitaire studies af te leggen, hoewel ze meestal trager lazen dan andere kinderen en op geen enkel moment in hun leven vloeiend leerden lezen. Er is dus alleszins hoop voor kinderen met dyslexie. Veel kinderen met dyslexie hebben echter speciale hulp nodig vanaf hun jongste jaren. Dankzij een professionele begeleiding kunnen zij echter alsnog slagen in het leven. 

Bron: gezondheidsweb

woensdag 1 februari 2012

Het in zetten van ICT hulpmiddelen en daarbij behorende digitale boeken.

Beste lezer,

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen een zorgplicht. Dit betekent dat de  scholen (verplicht) zijn  om de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat ook te geven. Dit kan eventueel door gebruikt te maken van ICT hulpmiddelen zoals Claroread , sprintplus of Kurzweil 3000. (Lees hier verder over passend onderwijs aan leerlingen met een zorgbehoefte OCW).


Deze aanpassing kan uw zorgleerlingen echter veel cognitieve ontwikkelingskansen opleveren. En op langere termijn geeft het u mogelijkheden om tijd en geld te besparen vanwege een grotere mate van efficiëntie.


Advies informatie

Injona adviseer ook scholen/bedrijven en instellingen over het inzetten van ICT hulpmiddelen zoals ClaroRead en andere hulpmiddelen (kurzweil 3000- Sprintplus , L2S,).
· Daarbij verzorgen wij ook voor een uitgebreide service door het beschikbaar stellen van content,en het digitaliseren van boeken en bestanden(digitale schoolboeken) voor de leerlingen met een leesbeperking zoals dyslexie.
· Ook ondersteunen wij de zorgcoördinator/ Dyslexie Coördinator  met advies hoe het systeem te implementeren zodat het ook goed werkbaar is.
· Ik ben ervaren gebruiker van dyslexie hulpmiddelen en daarbij werk ik al ruim 9 jaar met kurzweil 3000 en andere ICT hulpmiddelen. Ik heb daarbij de benodigde expertise en kennis opgedaan op het gebied van deze software en de benodigde content. Vandaar dat ik  weet wat de school maar ook de leerling moet doen om de inzet van voorlees software tot een succes te maken.

Demonstratie/lezing op uw school of instelling

Wilt u als school graag bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw zorgleerlingen met dyslexie optimaal te kunnen ondersteunen?
Wij verzorgen graag een demonstratie / lezing voor u, dus ook op uw eigen school. R.T.'ers, I.B.'ers, zorgcoördinatoren, maar ook andere geïnteresseerden als leraren of ouders/verzorgers zijn daarbij van harte welkom.


Lees hier verder