woensdag 30 mei 2012

PDF-XChange Viewer is een gratis programma voor het openen, bewerken en typen van tekst in de PDF-bestanden.


dinsdag 22 mei 2012

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Als leerlingen naar de middelbare school gaan worden ze vaak geconfronteerd met nieuwe obstakels. Leerlingen met dyslexie hebben moeite met het structureren van hun werk. Op de middelbare school wordt er op dit gebied veel meer van ze verwacht. Leerlingen hebben ineens veel verschillende vakken en de hoeveelheid huiswerk wordt groter.
Tijdens lessen wordt er van leerlingen verwacht dat ze aantekeningen, maken het huiswerk opschrijven en de les volgen. Voor dyslectische leerlingen is dit vaak een onmogelijke opgave. Daarnaast wordt een dyslectische leerling geconfronteerd met nieuwe talen. Al deze moeilijkheden zorgen ervoor dat de leerling onder grote tijdsdruk moet presteren. Naast de algemene problemen zijn er vakspecifiek problemen. De vakken zijn onderverdeeld in moderne vreemde talen, exacte vakken en zaakvakken.


Moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits)

 

 

In het voortgezet onderwijs beginnen bij de vreemde talen problemen die mogelijk voor een groot deel overwonnen zijn bij het lezen van Nederlands weer opnieuw. Onbekende tekens en klanken vragen om een nieuw woordbeeld. De leerling valt terug op spellend lezen, wat niet ten goede komt aan het begrip van de tekst. Bij Engels geven vooral de uitspraak en schrijfwijze van Engelse woorden problemen, omdat deze zeer onregelmatig zijn. Frans en Duits geven problemen vanwege de vele nieuwe klanktekenkoppelingen. Evenals bij de moedertaal zien we dat leerlingen bij de vreemde talen:
  • moeilijk verschillen kunnen horen tussen de klanken in woorden;
  • moeite hebben met het uiteenrafelen van woorden en samenvoegen van klanken of klankgroepen;
  • problemen kunnen hebben met de uitspraak of woorden verhaspelen. De uitspraak is vaak matig, want dyslectische leerlingen proberen door een fonetische uitspraak vat te krijgen op de schrijfwijze;
  • problemen kunnen hebben met articuleren: slordig of onduidelijk.
Het onthouden en toepassen van ‘logische’ regels en grammatica hoeft in het algemeen voor een dyslectische leerling geen probleem te zijn; echter in sommige gevallen hebben dyslectische leerlingen ook hier moeite mee.
Lees hier verder.

Bron: Studiekring 

dinsdag 15 mei 2012

Symposium ondernemerschap en dyslexie.

Woortblind organiseert het symposium Ondernemerschap en dyslexie: successen en hindernissen op donderdag 21 juni 2012 in Eindhoven 
J.F. Kennedylaan 2 5612 AB Eindhoven (gebouw Kennispoort: Kamer van Koophandel) van 15.00 tot 19.00 uur.


Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek over het thema Ondernemerschap en dyslexie, uitgevoerd door Businessuniversiteit Nyenrode in opdracht van Woortblind. Het symposium is een uitstekende gelegenheid om elkaar en ondernemers met dyslexie te ontmoeten.

Lees hier verder

Bron:Woortblind

maandag 7 mei 2012

Injona digitaliseren en scanservice

Injona ondersteunt mensen met een lees- lichamelijke, verstandelijke en/of een andere vorm van handicap met digitale boekbestanden wanneer zij afhankelijk zijn van ICT-hulpmiddelen om hun beperking te compenseren.


Samenstelling doelgroep:

- de leeftijd varieert van 6-99 jaar
- leerlingen, scholieren en studenten met een beperking/handicap
- ouders van die /leerlingen/scholieren/studenten
- scholen van desbetreffende leerlingen/scholieren/studenten
- werknemers met een (lees)beperking
- ouderen met een verminderend gezichtsvermogen
- mensen met dyslexie
- mensen met een visuele handicap


 Een functiebeperking als dyslexie, slechtziendheid, motorische beperking of andere lichamelijke handicap hoeft geen belemmering meer te zijn bij het volgen van onderwijs. Want Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.....