vrijdag 21 september 2012

verlenging studietermijn en studiefinanciering

Een jaar extra prestatiebeurs

Als je door je functiebeperking niet binnen vier jaar af kunt studeren, kom je in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering. Hiervoor heb je verklaringen van een arts (of in het geval van dyslexie: een dyslexieverklaring) en je onderwijsinstelling nodig. Meldt tijdig aan je studentendecaan dat je een functiebeperking hebt en dat je hierdoor vertraging hebt opgelopen. De extra studiefinanciering kan dan meteen aangevraagd worden. Dit kun je dus al doen voor het einde van de duur van de prestatiebeurs.
Om een jaar extra studiefinanciering aan te vragen gebruik je dit formulier van DUO: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet deze voorziening: 'Verlenging van de prestatiebeurs'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Afstudeerfonds universiteit of hogeschool

Als je geen recht meer hebt op prestatiebeurs van DUO, kun je in aanmerking komen  voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. In het studentenstatuut van je HBO of universiteit staat hoe je een beroep kunt doen op dit fonds en onder welke voorwaarden je er recht op hebt. Als je hiervoor in aanmerking komt heb je recht op een vergoeding die per maand even hoog is als je eerder ontvangen studiefinanciering. Veelal bepaalt de onderwijsinstelling een maximale termijn waarin de vergoeding wordt uitbetaald. De aanvraag om gebruik te maken van het afstudeerfonds regel je via je studentendecaan.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit

Verlenging studietermijn

Bij een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte) waardoor je je diploma niet kunt halen binnen de diplomatermijn (10 jaar), kun je uitstel krijgen. Hier heeft DUO twee regelingen voor. Bij een omstandigheid van tijdelijke aard, kun je verlenging krijgen voor de duur van die omstandigheid. Voor een structurele omstandigheid kun je vijf jaar verlenging krijgen.
Deze verlenging van de diplomatermijn vraag je aan via het volgende formulier van DUO:  www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet de voorziening in het geval van een tijdelijke omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn (tijdelijk)' en in het geval van een structurele omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn met vijf jaar (structureel)'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.
Wordt de aanvraag die je hebt ingediend niet door DUO ingewilligd, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit in te dienen bij DUO. Hoe dit moet zie je op de website van DUO. Wil je meer weten over de procedure, lees dan verder bij Bezwaar en beroep.

Langstudeerdersboete

Wanneer je door een functiebeperking studievertraging hebt opgelopen kun je bij DUO een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen (zie Een jaar extra prestatiebeurs). Als deze verlenging door DUO wordt gehonoreerd heb je ook recht op één extra jaar studie tegen het wettelijk collegegeld (dus zonder verhoging). Dit jaar kun je gebruiken voor je bachelor óf je master. Het artikel 'langstudeerdersmaatregel' geeft een uitgebreide uitleg over dit onderwerp.
Moet je door je functiebeperking alsnog de langstudeerdersboete betalen, dan kan het dat je in aanmerking komt voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. Deze is verplicht om voor deze situatie regels op te stellen voor studenten die door ziekte, zwangerschap, bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis het verhoogd wettelijk collegegeld (de boete) moeten betalen. Je kunt bij je studentendecaan informeren of je hiervoor in aanmerking komt en hoe je het aan kunt vragen.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Bron: handicap-studie

dinsdag 11 september 2012

Met je iPad of iPhone je eigen teksten laten voorlezen door Clarospeak
Veel gebruikers van iPhone / iPad zijn er al lang naar op zoek? Voor die mensen heb ik goed nieuws er is een nieuwe app uit van Clarospeak. Zodat je alles kunt laten voorlezen met een meeleescursor wat je zelf in typt voorbeeld je mails en aantekening. Zie beschrijving hier onder. Klik op het plaatje voor de download of hier.


ClaroSpeak is een  programma waarmee u tekst kunt omzetten in spraak. Het programma wordt geleverd met verschillende stemmen van hoogwaardige kwaliteit. 

U kunt instellen dat de uitgesproken tekst gelijktijdig wordt gemarkeerd. Daarnaast zijn er verschillende kleuren en lettertypen beschikbaar om de leesbaarheid optimaal af te stellen. ClaroSpeak is de perfecte app voor het proeflezen van tekst door deze te laten voorlezen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn het helpen met lezen, het ontwikkelen van lees- en schrijfvaardigheden, en het genereren van audiobestanden van tekst.
ClaroSpeak fa parte della gamma di soluzioni Claro e si affianca al nostro software di successo ClaroRead per PC e ClaroRead per MacProductkenmerken

 

Tekst Naar Spraak

Tekst in de werkruimte kan worden voorgelezen zodra deze is ingevoerd in ClaroSpeak. Gebruikers kunnen zo snel en eenvoudig tekst controleren en proeflezen. Tekst uit een ander document, een webpagina of een PDF-bestand kan worden gekopieerd naar ClaroSpeak en vervolgens worden opgelezen. Tekst die is gekopieerd uit een document, e-mail, PDF-bestand of webpagina kan snel worden bewerkt.
De software voor spraakherkenning van Apple op de iPad 3 en de iPhone 4S betekent dat u tekst rechtstreeks kunt inspreken in ClaroSpeak en vervolgens kunt afspelen en controleren. Bewaar de tekst als een audiobestand met de prettige stem die ook voor het oplezen is gebruikt.

Levensechte Stemmen

Deze editie wordt geleverd met 5 levensechte stemmen die zijn gebaseerd op de Nuance Vocalizer-technologie:
  • ★ Xander - Nederlands (Nederland)
  • ★ Claire - Nederlands (Nederland)
  • ★ Ellen - Nederlands (België)
  • ★ Audrey - Frans (Frankrijk)
  • ★ Daniel - Engels (Verenigd Koninkrijk)
De gebruiker kan de gekozen stem sneller of langzamer laten spreken.

Visuele Markeringen

De opgelezen tekst wordt synchroon gemarkeerd. Op deze manier kunnen gebruikers gecoördineerd lezen en luisteren. Gebruikers kunnen zelf de kleur en stijl van de markering kiezen.


Lees hier bij Injona verder.

Bron:Claro-speak