vrijdag 21 september 2012

verlenging studietermijn en studiefinanciering

Een jaar extra prestatiebeurs

Als je door je functiebeperking niet binnen vier jaar af kunt studeren, kom je in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering. Hiervoor heb je verklaringen van een arts (of in het geval van dyslexie: een dyslexieverklaring) en je onderwijsinstelling nodig. Meldt tijdig aan je studentendecaan dat je een functiebeperking hebt en dat je hierdoor vertraging hebt opgelopen. De extra studiefinanciering kan dan meteen aangevraagd worden. Dit kun je dus al doen voor het einde van de duur van de prestatiebeurs.
Om een jaar extra studiefinanciering aan te vragen gebruik je dit formulier van DUO: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet deze voorziening: 'Verlenging van de prestatiebeurs'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Afstudeerfonds universiteit of hogeschool

Als je geen recht meer hebt op prestatiebeurs van DUO, kun je in aanmerking komen  voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. In het studentenstatuut van je HBO of universiteit staat hoe je een beroep kunt doen op dit fonds en onder welke voorwaarden je er recht op hebt. Als je hiervoor in aanmerking komt heb je recht op een vergoeding die per maand even hoog is als je eerder ontvangen studiefinanciering. Veelal bepaalt de onderwijsinstelling een maximale termijn waarin de vergoeding wordt uitbetaald. De aanvraag om gebruik te maken van het afstudeerfonds regel je via je studentendecaan.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit

Verlenging studietermijn

Bij een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte) waardoor je je diploma niet kunt halen binnen de diplomatermijn (10 jaar), kun je uitstel krijgen. Hier heeft DUO twee regelingen voor. Bij een omstandigheid van tijdelijke aard, kun je verlenging krijgen voor de duur van die omstandigheid. Voor een structurele omstandigheid kun je vijf jaar verlenging krijgen.
Deze verlenging van de diplomatermijn vraag je aan via het volgende formulier van DUO:  www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/uitzonderingen/studievertraging.asp , vraag 3 moet je in laten vullen door je hogeschool of universiteit, maak hiervoor een afspraak met een (studenten)decaan. Als tweede bewijsstuk voeg je het formulier 'medische informatie' toe, dat is ingevuld door je arts of paramedicus (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psycholoog). Bij dyslexie gebruik je hiervoor je dyslexieverklaring. Op het formulier heet de voorziening in het geval van een tijdelijke omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn (tijdelijk)' en in het geval van een structurele omstandigheid: 'verlenging van de diplomatermijn met vijf jaar (structureel)'.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.
Wordt de aanvraag die je hebt ingediend niet door DUO ingewilligd, dan heb je de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit in te dienen bij DUO. Hoe dit moet zie je op de website van DUO. Wil je meer weten over de procedure, lees dan verder bij Bezwaar en beroep.

Langstudeerdersboete

Wanneer je door een functiebeperking studievertraging hebt opgelopen kun je bij DUO een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen (zie Een jaar extra prestatiebeurs). Als deze verlenging door DUO wordt gehonoreerd heb je ook recht op één extra jaar studie tegen het wettelijk collegegeld (dus zonder verhoging). Dit jaar kun je gebruiken voor je bachelor óf je master. Het artikel 'langstudeerdersmaatregel' geeft een uitgebreide uitleg over dit onderwerp.
Moet je door je functiebeperking alsnog de langstudeerdersboete betalen, dan kan het dat je in aanmerking komt voor het profileringsfonds van je hogeschool of universiteit. Deze is verplicht om voor deze situatie regels op te stellen voor studenten die door ziekte, zwangerschap, bevalling, bijzondere familieomstandigheden of een lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis het verhoogd wettelijk collegegeld (de boete) moeten betalen. Je kunt bij je studentendecaan informeren of je hiervoor in aanmerking komt en hoe je het aan kunt vragen.
De gegevens van je studentendecaan vind je per onderwijsinstelling in HBO en Universiteit.

Bron: handicap-studie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten