woensdag 18 december 2013

Kerst groet Injona

dinsdag 10 december 2013

Verstoorde hersenverbindingen oorzaak dyslexie

Bij dyslexie loopt niets verkeerd met de opslag van informatie, maar wel met de verwerking ervan, blijkt uit een studie van onderzoekers van KULeuven in Science.
 
Dyslexie is een erfelijke neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door ernstige en aanhoudende problemen met lezen en spellen. Tot nu toe gingen onderzoekers ervan uit dat er bij mensen met dyslexie iets fout loopt bij de manier waarop gesproken taal in de hersenen wordt opgeslagen. We maken daarbij gebruik van fonemen, verzamelingen van klanken waarvan er wereldwijd ongeveer 600 kunnen worden onderscheiden, maar waarvan elke taal er maar ongeveer 40 gebruikt. Zo behoren in het Nederlands de ‘b’ in bal en de ‘b’ in bed tot hetzelfde foneem, ook al klinken ze iets anders. En gaat het bij de ‘b’ en de ‘d’ om verschillende fonemen, hoewel ze qua klank op elkaar gelijken.
 
Om te controleren of het klopt dat er bij dyslexie iets fout loopt bij het opslaan van informatie, onderzocht Bart Boets van de KU Leuven de hersenactiviteit van 23 ernstig dyslectische volwassen proefpersonen en 22 gezonde controlepersonen terwijl ze in een functionele MRI-scanner lagen en gesproken woorden te horen kregen. Tot zijn verbazing stelde hij bij de proefpersonen met dyslexie vast dat er bij hun opdeling van de gesproken taal in fonemen helemaal niets misliep.
 
Vervolgens onderzocht hij een andere hypothese, namelijk dat er iets misloopt bij de connectiviteit – het gemak waarmee verbindingen kunnen worden gemaakt – tussen hersengebieden waarvan bekend is dat ze bij het verwerken van taal zijn betrokken. Daar ontdekte hij dat die connectiviteit ernstig verstoord is bij mensen met dyslexie. Hoe slechter de verbinding, hoe slechter de proefpersonen konden lezen en spellen. ‘Vergelijk het met een computernetwerk’, zegt hij. ‘We dachten tot nu toe dat de informatie die opgeslagen was op de server niet correct was, omdat ze niet juist was geregistreerd. Nu weten we dat de informatie op de server klopt, maar dat het verkeerd loopt bij de toegang tot die informatie.’
 
Meer studies zullen de nieuwe bevindingen moeten bevestigen. De resultaten zouden kunnen leiden tot een betere behandeling van mensen met dyslexie, waarbij er meer nadruk wordt gelegd op het verbeteren van die connectiviteit tussen hersengebieden, bijvoorbeeld met transcraniale magnetische stimulatie. Momenteel doet dezelfde onderzoekgroep een vervolgstudie bij kinderen. - EV


Bron: eos wetenschap

donderdag 28 november 2013

De macht van de toets

Toetsengekte, toetsterreur. Veel schooldirecteuren hebben er wel een eigen term voor: de hoeveelheid taal en rekentoetsen die kinderen vanaf hun zesde jaar over zich heen krijgen. Volgend jaar komt er zelfs een verplichte eindtoets op alle basisscholen. En ook in het voortgezet onderwijs komen er nieuwe verplichte testen bij. Steeds is er 1 commercieel bedrijf dat ze mag maken en leveren: Cito BV. Henk van der Aa over de ‘Citoïsering’ van ons onderwijs. Hoe Nederland verslaafd raakte aan toetsen, spreadsheets en harde cijfers.


Kijk en lees hier verder 

Reportage uit Uitzending Brandpunt 24 november 2013


Bron: brandpunt

dinsdag 19 november 2013

Kinderen met dyslexie horen te goed

Kinderen met een risico op dyslexie horen te veel onderscheid tussen klanken. Die ontdekking kan een vroege test opleveren, zodat de kinderen minder achterop raken als ze leren lezen.

Pasgeboren baby’s kunnen tot hun eerste verjaardag klanken in bijna alle talen van de wereld onderscheiden. Daarna passen ze zich aan aan hun moedertaal: ze horen enkel nog die klankverschillen die voor hun eigen taal relevant zijn. Het verschil tussen ‘d’ en ‘t’ horen ze bijvoorbeeld wel nog, de Engelse ‘th’-klank horen ze als een ‘d’ of een ‘t’, maar niet als een aparte klank.

Dat gebeurt echter niet bij kinderen met een risico op dyslexie, zo blijkt uit onderzoek van Mark Noordenbos. De gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht 5- en 6-jarige kinderen van ouders met dyslexie – de aandoening is erfelijk. Een groep leeftijdsgenoten zonder risico diende als controlegroep. Beide groepen kinderen deden een klanktest en werden onderworpen aan een EEG-scan die hun hersenactiviteit mat. De risicokinderen bleken veel meer onderscheid tussen klanken te horen dan de andere kinderen. Ook hun hersenen bleken anders te reageren op de subtiele klankverschillen.

‘Het lijkt erop dat kinderen met dyslexie een filter missen voor relevante klanken’, zegt Noordenbos. ‘Mogelijk is het horen van deze extra klanken van invloed op het leren lezen. De kinderen hebben moeite om klanken aan letters te koppelen omdat ze meer klanken onderscheiden dan nodig is.’ Noordenbos deed overigens ook EEG-metingen bij volwassenen met dyslexie, en hun hersenen vertoonden bij het horen van irrelevante klankverschillen dezelfde activiteit als die van de risicokinderen.

De diagnose van dyslexie kan nu pas worden gesteld als kinderen al lezen, dus vanaf zeven jaar. Ze hebben dan al een achterstand opgebouwd tegenover hun klasgenoten. Het onderzoek van Noordenbos zou kunnen leiden tot een snellere diagnose, en dus ook extra aandacht zodat deze kinderen beter kunnen volgen als ze leren lezen. Noordenbos promoveert op 4 november. (lg)

maandag 28 oktober 2013

Brandpunt over passend onderwijs


Uit onderzoek van het CNV blijkt dat scholen nu al leerlingen weigeren die extra ondersteuning nodig hebben. Als reden geven ze op niet de voor deze kinderen benodigde ondersteuning te kunnen leveren. Om dit wel te kunnen, zo blijkt uit het onderzoek van CNV, zijn er extra handen nodig in de klas. En daarvoor is geen geld.

Zorgleerlingen

Bijna 52 procent van de schoolleiders geeft aan wel eens zorgleerlingen te weigeren. Dit blijkt uit onderzoek dat CNV Onderwijs uitvoerde in samenwerking met het televisieprogramma Brandpunt. Daarnaast zegt ruim 58 procent van de ondervraagden niet in staat te zijn vanaf 1 augustus volgend jaar passend onderwijs in te voeren. De schoolleiders zeggen te weinig mogelijkheden te hebben voor extra ondersteuning in klassen die ook nog eens steeds groter worden. Ook vrezen veel ondervraagden dat een onbalans in het aantal reguliere en zorgleerlingen ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.
Brandpunt gaat hier verder op in in de uitzending van zondag 20 oktober (aanvang 22.15 uur, Nederland 2). Bent u niet in de gelegenheid te kijken, dan kunt u via de link Brandpunt vanaf zondagavond ongeveer 23.15 uur de uitzending alsnog bekijken. Het item begint na 15 minuten.

woensdag 16 oktober 2013

Waarom de zakenwereld mensen met Asperger’s, ADD en dyslexie nodig heeft.....


De markt houdt van mensen die afwijken van de norm. Abnormaal wordt meer en meer de norm aan de top van de zakenwereld. De Schumpeterblog van The Economistonderzoekt waarom.
Anti-sociale geeks leiden softwarefirma’s, psychopaten doen het goed op Wall Street en wel érg creatieve bedrijfsleiders bedenken de producten die we allen gebruiken. Het lijkt wel alsof afwijkingen of excentriciteiten die vroeger als minpunten werden beschouwd, nu voordelen zijn.
De symptomen van Asperger’s zijn perfect voor een computerprogrammeur of ander technologisch genie: obsessie voor kleine niches, passie voor patronen, machines en wiskunde, verslaving aan repetitieve taken en gebrek aan (offline) sociale vaardigheden. Het magazine Wired noemde het ooit ‘het Geek-syndroom’ en de excentrieke Peter Thiel verklaarde ooit dat internetfirma’s geleid worden door ‘autisten’.
Dyslexie komt erg veel voor bij entrepreneurs. Een onderzoek van de Cass Business School gaf aan dat meer dan 1 op 3 ondernemers aan de ziekte lijdt (tegenover slechts 10% van de totale bevolking en 1% van de professionele managers). Dyslexie valt goed te combineren met ondernemerschap omdat het de kunst van goed te delegeren in de hand werkt.
Ook ADD (Attention-Deficit Disorder) komt vaak voor bij succesvolle ondernemers. Net zoals dyslectici doen ADD’ers het slechter in formele leer- en werkomgevingen waardoor ondernemerschap een voor de hand liggende keuze wordt. Daarboven op betekent ADD dat men niet kan focussen op één ding, maar wel openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties.
Wat betekent dit voor de ouderwetse, ‘normale’ zakenman? Die blijft ook goed in de markt liggen, beweert The Economist. Als meer bedrijven briljante excentriekelingen blijven aannemen, zullen ze verstandige, gegronde mensen nodig hebben om ze met hun beide voeten op de grond te houden.

woensdag 9 oktober 2013

Meer excellentie én meer achterstanden bij lezen, schrijven en rekenen


Goed nieuws:Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder 24 Westerse landen blijkt dat Nederland de laatste 5 jaar (2007 – 2012) vooruitgegaan is.  Er zijn meer mensen die ‘excellent’ scoren en het onderwijssysteem is in vergelijking met andere landen goed op orde.

Slecht nieuws: kloof groeit

Helaas is er ook slecht nieuws. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen is gegroeid naar gemiddeld 12%. Dat betekent dat onder de beroepsbevolking (16 – 65 jaar) inmiddels 1,3 miljoen mensen laaggeletterd zijn. De kloof tussen mensen met excellente vaardigheden en laaggeletterden neemt dus toe.

Laaggeletterdheid is ongelijk verdeeld over de generaties. Onder jonge mensen neemt de laaggeletterdheid steeds verder af omdat de scholen er beter op letten en extra begeleiden. Onder mensen die al lang van school zijn en met name in de groep vanaf 45 jaar zijn er veel meer mensen die moeite hebben met taal. Juist deze groep mensen wordt geraakt door de forse daling van budgetten voor educatie in de afgelopen jaren en van het geld dat beschikbaar is om laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook was er in hun schoolperiode minder aandacht voor lezen en schrijven.

dinsdag 1 oktober 2013

Leesbeperking !!! en hoe verder.

Injona ondersteuning bij leesbeperking 


Injona help en ondersteund mensen met een leesbeperking, door een ontvankelijke informatie / advies te geven over de ict hulpmiddelen  die er op dit moment zijn.
Wij hebben inmiddels al meer dan 10 jaar ervaring met de ICT hulpmiddelen en daarbij de benodigde expertise  opgedaan op het gebied van de software en de benodigde content.

Dus u kunt bij ons alle schoolboeken digitaliseren als Dedicon ze niet kan leveren.

Kijk even op onze 10 stappenplan voor het bestellen van de digitalescholen/lees boeken.
Voor zo wel blind, slechtziend of dyslectisch bent of anderszins beperkt in het lezen, voor iedereen is er een passende oplossing.

maandag 23 september 2013

De 40 kenmerken van dyslexieAlgemeen

 • Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, of als iemand die 'niet zijn best doet' of 'gedragsproblemen' heeft.
 • Is niet 'ver genoeg achter' of 'zwak genoeg' voor gerichte hulp.
 • Heeft een hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.
 • Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.
 • Heeft voor complexe situaties en problemen vaak snelle en efficiënte oplossingen.Zien, lezen en spellen

 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.
 • Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgordes of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.
 • Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen, schrijven of overschrijven.
 • Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.
 • Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.
 • Leest en herleest zonder dat het gelezene goed begrepen wordt.
 • Spelt fonetisch en inconsequent.


Bron : Davisdyslexie

dinsdag 17 september 2013

Oproep aan scholen voor deelname onderzoek


Kent u ze ook? Leerlingen waarbij het in de eerste paar klassen goed lijkt te gaan, maar in de bovenbouw blijkt dan toch dat er sprake is van dyslexie. Dan rijst altijd weer de vraag, hoe hebben we het over het hoofd kunnen zien? Blijkbaar zijn kinderen met dyslexie die later worden gediagnosticeerd in staat te compenseren voor hun dyslexie in de lagere groepen.
De Radboud Universiteit Nijmegen richt haar onderzoek op het eerder signaleren van deze late dyslectische leerlingen en op het begrijpen van de compenserende mechanismen. Dit onderzoek kan leiden tot een eerdere diagnose en betere interventie van dyslectische leerlingen. 

dinsdag 10 september 2013

Hersenscan kan dyslexie mogelijk al detecteren voordat kind leert lezen


Het is wellicht mogelijk de diagnose dyslexie al te stellen voordat kinderen leren lezen. Dat suggereert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat dyslexie mogelijk op hersenscans te detecteren is.
Onderzoekers verzamelden veertig kinderen die nog niet konden lezen en lieten ze een hersenscan ondergaan. Ook namen ze de kinderen enkele testjes af waarin hun taalvaardigheden getest werden. Zo werd bijvoorbeeld getest hoe goed ze in staat waren om uit verschillende geluiden woorden samen te stellen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die goed zijn in zulke opdrachten, sneller leren lezen. “De eerste stap richting lezen is geprinte letters in verband te brengen met de geluiden van letters,” legt onderzoeker Elizabeth Norton uit.
Fasciculus arcuatus
Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de score die kinderen tijdens het testje behaalden en de grootte van de hersenstructuur die twee hersengebieden die taal verwerken met elkaar verbindt. Het gaat dan om de fasciculus arcuatus: een zenuwbundel die het centrum van Broca met het centrum van Wernicke verbindt. Deze was bij kinderen die tijdens de testjes minder goed scoorden, kleiner.
Volwassenen
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat volwassenen die niet zo goed kunnen lezen een kleinere en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus hebben dan volwassenen die goed kunnen lezen. Onduidelijk was of dat leidde tot de slechte leesvaardigheden van de volwassenen of dat dit simpelweg het resultaat was van beperkte ervaring met lezen. Het onderzoek met de kinderen wijst er voorzichtig op dat de kleine en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus een oorzaak en geen consequentie van dyslexie is.
Bron: scientias.nl

dinsdag 3 september 2013

Digitale Schoolboeken Injona


Digitale schoolboeken verzorgt door Injona


Injona scant studie/schoolboeken in,mits dit boek in uw bezit is.
Injona heeft geen beperkingen dus alle boeken in alle lagen van het onderwijs kunnen gedigitaliseerd worden.

Wij leveren voor u een pdf bestand  die ook O.C.R bewerkt is, zodat  90 % van al teksten wordt voorgelezen door alle ICT hulpmiddelen zoals ClaroRead en de iPad natuurlijk.

Door steeds nieuwe Innovatie technieken toe te passen zijn we in staat  om kleinere en daardoor werkbare bestanden die desondanks kwalitatief hoogwaardig zijn en in kleur worden gescand met behoudt van de pagina-indeling te produceren.


Of kijk even naar de 10 stappen plan van Injona >> klik hier.


Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk… Voor mensen met een leesbeperking zoals Dyslexie

maandag 26 augustus 2013

Injona heeft een nieuw jasje gekregen
Injona heeft een nieuw jasje gekregen; en dat niet alleen.
Wij zijn ook verhuist van brabant naar net over de Maas in Bergen Limburg.
Daarbij is onze website compleet vernieuw zodat wij straks alles online
voor u kunnen regelen. Een voorbeeld hier van is onze nieuwe opdrachtformulier,
Zodat alles gebruiksvriendelijker en overzichtelijker wordt voor u.

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk ………
Voor mensen met een leesbeperking……..

Wilt u meer info klik hier

dinsdag 11 juni 2013

Waarom een symbool/logo voor dyslexie ?Waarom een symbool/logo voor dyslexie ?
Mensen met een leesbeperking zoals dyslexie hebben vaak veel moeite met het lezen en schrijven van teksten.
Nou dat foutloze schrijven is vaak een op sessie voor dyslecten een groot opstakel waar bij ze in de stress raken en daarbij hun zelfvertrouwen wordt aangetast.
We leven nu in een talige wereld waarbij internet en de Sociale media een zeer belangrijke rol in speelt. Met een hoofd dat sneller denkt dan je zelf met je mond of geschreven taal kan verwoorden.
Vandaar dit Symbool voor Dyslecten om onder aan je mail   als handtekening of tekst te plaatsen om aandacht en begrip of  herkenning voor hun geschreven tekst waar eventueel taal of schrijffouten in zitten.
Zo weet u dat die tekst met veel zorg en tijd is opgesteld met eventuele behulp van ICT hulpmiddel om het voor te lezen.
Ten slotte wil ik met Injona dit onder de aandacht brengen dat alle mensen eerst gaan denken voordat ze iets gaan zeggen over die persoon zoals dyslecten.
Die natuurelijk ook een belangrijk deel van onze samenleving uitmaakt met hun beperking..
Hoe werk het ?
Het symbool is gratis te verkrijgen bij Injona. Plaats de afbeelding bij je handtekening en maakt een link naar deze webpagina zodat de mensen kunnen lezen over dit symbool en waarom.
Op dit symbool zitten © copyright van Injona Studio daar voor gelden de algemene voorwaarden van Injona.
Heeft u verder er nog vragen hier over neem dan contact met ons op.
Nog even dit.
Ik geloof altijd in het goede van de mensen vandaar dit symbool.