zaterdag 23 maart 2013

'Minder onderwijzen, meer leren'


 - De ‘Finse Lessen’ van Pasi Sahlberg zijn er nu ook voor Nederlanders. ” Van toetsen worden kinderen niet beter. Toets minder, leer meer”. Oud-onderwijswoordvoerder Jack Biskop keek mee met Sahlberg en zegt: “Het knappe is dat hij weggebleven is van een receptenboek, waarvan er al zoveel zijn”.


Afgelopen week presenteerde Pasi Sahlberg, de algemeen directeur van CIMO (Centre for International Mobility and Cooperation), de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Finnish Lessons’. Jack Biskop geeft in zijn recensie de punten weer die hem ook voor ons land relevant en inspirerend overkomen. 


Niet krampachtig nabootsen

“Sahlberg is een begenadigd verteller. Niet alleen in zijn geschreven teksten, maar ook in zijn presentaties. Met een goed gevoel voor humor en enige zelfspot legt hij geduldig uit hoe hij tot het schrijven van zijn boek kwam, hoe hij het amper uitgegeven kreeg en dat het nu al in zeven talen vertaald is.

Zijn boek is geen gebruiksaanwijzing voor beter onderwijs en Sahlberg waarschuwt de lezer ook om niet krampachtig te gaan nabootsen wat de Finnen gedaan hebben. Wat hij wel wil uitleggen is hoe Finland met het streven naar gewoon goed onderwijs voor de kinderen en hun ouders min of meer toevallig op allerlei onderwijsranglijsten topposities is gaan innemen. Let wel: de top bereiken van de ranglijsten was bijzaak. Het doel was en is goed onderwijs.
Wie van het bereiken van een toppositie op een ranglijst een doel maakt, zal snel bedrogen uitkomen, zegt Sahlberg. Hij bezoekt, vaak op uitnodiging, veel landen om te spreken over onderwijs en onderwijshervormingen. Veel landen willen de top 5 bereiken (ook Nederland wil dat, voegt hij er olijk aan toe), maar in de top 5 is maar plaats voor 5. Dus zullen velen teleurgesteld worden hun doel niet gehaald te hebben.

Pasi Sahlberg schreef zijn boek dan ook niet voor beleidsmakers die naar de top van een ranglijst willen, maar hij schreef het voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de weg die Finland is gegaan. Ieder ander land zal zijn eigen weg moeten gaan. Ervaringen uit Finlandkunnen daarbij helpen.

Het geheim van de korte schooldag

Sahlberg beschrijft achtereenvolgens de ontwikkelingen van de onderwijsstructuur in Finland vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Kern daarbij is de ontwikkeling van een 9 jarige gemeenschappelijk schoolvorm (de nieuwe gemeenschappelijke scholengemeenschap) van 7 tot 16 jaar. Het leidt o.a. tot een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en een algemene verhoging van het niveau waarop jongeren afstuderen.
Interessant wordt het wanneer Sahlberg in gaat op de manier waarop de hervormingen hun beslag hebben gekregen. ‘Teach less, learn more’ zo hield hij zijn publiek op de Finse ambassade voor. Finse kinderen hebben een korte schooldag (tot ongeveer 1 uur ’s middags), maar er zijn volop naschoolse activiteiten die hun algemene kennis en groei stimuleren.

Het geeft leraren bovendien de gelegenheid om meer tijd te spenderen aan het ontwikkelen van hun onderwijs, samen te werken en voor probleemgevallen alternatieven te maken. Verder wordt er weinig getoetst. Want, aldus Sahlberg, van toetsen worden kinderen niet beter. Toets minder, leer meer. De nadruk ligt minder op het toetsen en meer op de professionalisering van de leraren.

LEES HIER VERDER

maandag 18 maart 2013

Microsoft en de Raad van Anders zetten zich weer in voor mensen met een arbeidshandicap


Nederland telt zo'n 4 miljoen mensen met een beperking, variërend van een visuele, auditieve of lichamelijke handicap tot dyslexie en epilepsie. Dat is maar liefst 25% van de bevolking. Het potentieel van deze groep zal in de toekomst hard nodig zijn; door de krimpende arbeidsmarkt ontstaat er een andere vraag naar arbeidskrachten. Aansluitend wil de regering een quotum invoeren voor grote bedrijven: 5% van het totale personeel moet bestaan uit iemand met een arbeidshandicap. Belangrijker; organisaties die diversiteit tot norm hebben verheven, zijn productiever en creatiever. Tijdens de vijfde Raad van Anders, die vandaag van start gaat, onderzoekt Microsoft met externe experts en ervaringsdeskundigen wat bedrijven kunnen veranderen om als werkgever toegankelijker te worden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.
Eens per jaar grijpt Microsoft een sociaal vraagstuk aan om de werkwijze van de eigen organisatie tegen het licht te houden en kritisch te laten beoordelen door externen die participeren in de Raad van Anders.
Deze Raad van Anders, bestaande uit eigen medewerkers, vertegenwoordigers van werkgeverorganisaties, koepelorganisaties, werknemersorganisaties, ondernemers en mensen met een beperking, buigt zich over de vraag:


zaterdag 9 maart 2013

Dyslexie is niet dom..........


Staatssecretaris Dekker vindt dat er teveel kinderen dyslexie hebben. Wetenschapsjournalist Mark Mieras pleit voor meer begrip voor deze taalhandicap. 'Bij mensen met dyslexie is veel schaamte. Want dyslexie wordt vaak geassocieerd met domheid en ongeletterdheid'.
Hogeschool Windesheim gaat de toelating van journalistiek-studenten met dyslexie ontmoedigen, kondigt hoofddocent Frans van Schaik aan in Dit is de Dag.

Luister hier het gesprek van radio 1

Bron: radio1 .nl