maandag 23 september 2013

De 40 kenmerken van dyslexieAlgemeen

 • Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.
 • Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, of als iemand die 'niet zijn best doet' of 'gedragsproblemen' heeft.
 • Is niet 'ver genoeg achter' of 'zwak genoeg' voor gerichte hulp.
 • Heeft een hoog IQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.
 • Voelt zich dom; heeft weinig zelfrespect; verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze, compenserende strategieën; is snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.
 • Heeft aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek.
 • Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest de tijd uit het oog.
 • Heeft moeite aandacht te richten; is zeer actief of juist een dagdromer.
 • Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.
 • Heeft voor complexe situaties en problemen vaak snelle en efficiënte oplossingen.Zien, lezen en spellen

 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen.
 • Raakt verward door letters, getallen, woorden, volgordes of verbale uitleg.
 • Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen of toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.
 • Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen, schrijven of overschrijven.
 • Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, hoewel oogonderzoek geen afwijking aan het licht brengt.
 • Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.
 • Leest en herleest zonder dat het gelezene goed begrepen wordt.
 • Spelt fonetisch en inconsequent.


Bron : Davisdyslexie

dinsdag 17 september 2013

Oproep aan scholen voor deelname onderzoek


Kent u ze ook? Leerlingen waarbij het in de eerste paar klassen goed lijkt te gaan, maar in de bovenbouw blijkt dan toch dat er sprake is van dyslexie. Dan rijst altijd weer de vraag, hoe hebben we het over het hoofd kunnen zien? Blijkbaar zijn kinderen met dyslexie die later worden gediagnosticeerd in staat te compenseren voor hun dyslexie in de lagere groepen.
De Radboud Universiteit Nijmegen richt haar onderzoek op het eerder signaleren van deze late dyslectische leerlingen en op het begrijpen van de compenserende mechanismen. Dit onderzoek kan leiden tot een eerdere diagnose en betere interventie van dyslectische leerlingen. 

dinsdag 10 september 2013

Hersenscan kan dyslexie mogelijk al detecteren voordat kind leert lezen


Het is wellicht mogelijk de diagnose dyslexie al te stellen voordat kinderen leren lezen. Dat suggereert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat dyslexie mogelijk op hersenscans te detecteren is.
Onderzoekers verzamelden veertig kinderen die nog niet konden lezen en lieten ze een hersenscan ondergaan. Ook namen ze de kinderen enkele testjes af waarin hun taalvaardigheden getest werden. Zo werd bijvoorbeeld getest hoe goed ze in staat waren om uit verschillende geluiden woorden samen te stellen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen die goed zijn in zulke opdrachten, sneller leren lezen. “De eerste stap richting lezen is geprinte letters in verband te brengen met de geluiden van letters,” legt onderzoeker Elizabeth Norton uit.
Fasciculus arcuatus
Uit het onderzoek blijkt dat er een verband is tussen de score die kinderen tijdens het testje behaalden en de grootte van de hersenstructuur die twee hersengebieden die taal verwerken met elkaar verbindt. Het gaat dan om de fasciculus arcuatus: een zenuwbundel die het centrum van Broca met het centrum van Wernicke verbindt. Deze was bij kinderen die tijdens de testjes minder goed scoorden, kleiner.
Volwassenen
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat volwassenen die niet zo goed kunnen lezen een kleinere en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus hebben dan volwassenen die goed kunnen lezen. Onduidelijk was of dat leidde tot de slechte leesvaardigheden van de volwassenen of dat dit simpelweg het resultaat was van beperkte ervaring met lezen. Het onderzoek met de kinderen wijst er voorzichtig op dat de kleine en minder goed georganiseerde fasciculus arcuatus een oorzaak en geen consequentie van dyslexie is.
Bron: scientias.nl

dinsdag 3 september 2013

Digitale Schoolboeken Injona


Digitale schoolboeken verzorgt door Injona


Injona scant studie/schoolboeken in,mits dit boek in uw bezit is.
Injona heeft geen beperkingen dus alle boeken in alle lagen van het onderwijs kunnen gedigitaliseerd worden.

Wij leveren voor u een pdf bestand  die ook O.C.R bewerkt is, zodat  90 % van al teksten wordt voorgelezen door alle ICT hulpmiddelen zoals ClaroRead en de iPad natuurlijk.

Door steeds nieuwe Innovatie technieken toe te passen zijn we in staat  om kleinere en daardoor werkbare bestanden die desondanks kwalitatief hoogwaardig zijn en in kleur worden gescand met behoudt van de pagina-indeling te produceren.


Of kijk even naar de 10 stappen plan van Injona >> klik hier.


Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk… Voor mensen met een leesbeperking zoals Dyslexie