maandag 28 oktober 2013

Brandpunt over passend onderwijs


Uit onderzoek van het CNV blijkt dat scholen nu al leerlingen weigeren die extra ondersteuning nodig hebben. Als reden geven ze op niet de voor deze kinderen benodigde ondersteuning te kunnen leveren. Om dit wel te kunnen, zo blijkt uit het onderzoek van CNV, zijn er extra handen nodig in de klas. En daarvoor is geen geld.

Zorgleerlingen

Bijna 52 procent van de schoolleiders geeft aan wel eens zorgleerlingen te weigeren. Dit blijkt uit onderzoek dat CNV Onderwijs uitvoerde in samenwerking met het televisieprogramma Brandpunt. Daarnaast zegt ruim 58 procent van de ondervraagden niet in staat te zijn vanaf 1 augustus volgend jaar passend onderwijs in te voeren. De schoolleiders zeggen te weinig mogelijkheden te hebben voor extra ondersteuning in klassen die ook nog eens steeds groter worden. Ook vrezen veel ondervraagden dat een onbalans in het aantal reguliere en zorgleerlingen ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.
Brandpunt gaat hier verder op in in de uitzending van zondag 20 oktober (aanvang 22.15 uur, Nederland 2). Bent u niet in de gelegenheid te kijken, dan kunt u via de link Brandpunt vanaf zondagavond ongeveer 23.15 uur de uitzending alsnog bekijken. Het item begint na 15 minuten.

woensdag 16 oktober 2013

Waarom de zakenwereld mensen met Asperger’s, ADD en dyslexie nodig heeft.....


De markt houdt van mensen die afwijken van de norm. Abnormaal wordt meer en meer de norm aan de top van de zakenwereld. De Schumpeterblog van The Economistonderzoekt waarom.
Anti-sociale geeks leiden softwarefirma’s, psychopaten doen het goed op Wall Street en wel érg creatieve bedrijfsleiders bedenken de producten die we allen gebruiken. Het lijkt wel alsof afwijkingen of excentriciteiten die vroeger als minpunten werden beschouwd, nu voordelen zijn.
De symptomen van Asperger’s zijn perfect voor een computerprogrammeur of ander technologisch genie: obsessie voor kleine niches, passie voor patronen, machines en wiskunde, verslaving aan repetitieve taken en gebrek aan (offline) sociale vaardigheden. Het magazine Wired noemde het ooit ‘het Geek-syndroom’ en de excentrieke Peter Thiel verklaarde ooit dat internetfirma’s geleid worden door ‘autisten’.
Dyslexie komt erg veel voor bij entrepreneurs. Een onderzoek van de Cass Business School gaf aan dat meer dan 1 op 3 ondernemers aan de ziekte lijdt (tegenover slechts 10% van de totale bevolking en 1% van de professionele managers). Dyslexie valt goed te combineren met ondernemerschap omdat het de kunst van goed te delegeren in de hand werkt.
Ook ADD (Attention-Deficit Disorder) komt vaak voor bij succesvolle ondernemers. Net zoals dyslectici doen ADD’ers het slechter in formele leer- en werkomgevingen waardoor ondernemerschap een voor de hand liggende keuze wordt. Daarboven op betekent ADD dat men niet kan focussen op één ding, maar wel openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties.
Wat betekent dit voor de ouderwetse, ‘normale’ zakenman? Die blijft ook goed in de markt liggen, beweert The Economist. Als meer bedrijven briljante excentriekelingen blijven aannemen, zullen ze verstandige, gegronde mensen nodig hebben om ze met hun beide voeten op de grond te houden.

woensdag 9 oktober 2013

Meer excellentie én meer achterstanden bij lezen, schrijven en rekenen


Goed nieuws:Uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder 24 Westerse landen blijkt dat Nederland de laatste 5 jaar (2007 – 2012) vooruitgegaan is.  Er zijn meer mensen die ‘excellent’ scoren en het onderwijssysteem is in vergelijking met andere landen goed op orde.

Slecht nieuws: kloof groeit

Helaas is er ook slecht nieuws. Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen is gegroeid naar gemiddeld 12%. Dat betekent dat onder de beroepsbevolking (16 – 65 jaar) inmiddels 1,3 miljoen mensen laaggeletterd zijn. De kloof tussen mensen met excellente vaardigheden en laaggeletterden neemt dus toe.

Laaggeletterdheid is ongelijk verdeeld over de generaties. Onder jonge mensen neemt de laaggeletterdheid steeds verder af omdat de scholen er beter op letten en extra begeleiden. Onder mensen die al lang van school zijn en met name in de groep vanaf 45 jaar zijn er veel meer mensen die moeite hebben met taal. Juist deze groep mensen wordt geraakt door de forse daling van budgetten voor educatie in de afgelopen jaren en van het geld dat beschikbaar is om laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook was er in hun schoolperiode minder aandacht voor lezen en schrijven.

dinsdag 1 oktober 2013

Leesbeperking !!! en hoe verder.

Injona ondersteuning bij leesbeperking 


Injona help en ondersteund mensen met een leesbeperking, door een ontvankelijke informatie / advies te geven over de ict hulpmiddelen  die er op dit moment zijn.
Wij hebben inmiddels al meer dan 10 jaar ervaring met de ICT hulpmiddelen en daarbij de benodigde expertise  opgedaan op het gebied van de software en de benodigde content.

Dus u kunt bij ons alle schoolboeken digitaliseren als Dedicon ze niet kan leveren.

Kijk even op onze 10 stappenplan voor het bestellen van de digitalescholen/lees boeken.
Voor zo wel blind, slechtziend of dyslectisch bent of anderszins beperkt in het lezen, voor iedereen is er een passende oplossing.