woensdag 17 december 2014

Kerstgroet Injona
dinsdag 2 december 2014

Studeren met Dyslexie


dinsdag 18 november 2014

Teksten door IOS laten voorlezen

Het is niet nieuw dat de Apple Mac computer en iPad,iPhone  met IOS die al standaard een voorlees functie heeft.
En daar bij alle realspeak stemmen  van hoge kwaliteit zoals de nederlandse stem Xander aanwezig zijn.
Het voordeel is dan ook dat je geen extra voorlees software hoeft te kopen.
Verder zijn er ook app s die betaalbaar zijn?


De IOS is een gebruiksvriendelijke voorleessoftware dat in alle lagen van het onderwijs gebruikt kan worden. Het programma wordt ingezet voor mensen met dyslexie of met een leesbeperking. Uniek is de integratie met de softwareapplicaties op de computer, waardoor praktisch alle tekst op de computer kan worden voorgelezen. Het werkt ook op Internet Safari, maar ook PDF-files worden perfect voorgelezen.  kan gebruikt worden ter ondersteuning van het lezen, leren en studeren.

Voor meer informatie of verder lezen klik hier  Injona Ondersteuning bij een leesbeperking.

maandag 3 november 2014

Impuls & Woortblind een feit!

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie: Impuls & Woortblind.

De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) hebben hun krachten gebundeld om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Zaterdag, 25 oktober hebben de algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen dit unaniem besloten.

Deze krachtenbundeling is een logisch gevolg van groeiende kennis en inzichten, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de ervaringspraktijk. Naarmate de kennis over ADHD/ADD en dyslexie en dyscalculie groeit, wordt steeds duidelijker dat er een grote overlap is. Ze komen vaak samen voor bij één persoon, of het ene gezinslid heeft AD(H)D en een ander heeft dyslexie en/of dyscalculie. 


Lees hier verder 

Bron:Woortblind 

maandag 22 september 2014

Verlenging studiefinanciering en studietermijn

Een jaar extra prestatiebeurs
Studenten die door hun functiebeperking niet binnen vier jaar af kunnen studeren, komen in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering. Hiervoor zijn een verklaring van een arts (of in het geval van dyslexie: een dyslexieverklaring) en een verklaring van de onderwijsinstelling nodig. Het is belangrijk dat studenten hun studentendecaan tijdig laten weten dat ze een functiebeperking hebben en dat ze hierdoor vertraging hebben opgelopen. De extra studiefinanciering kan dan meteen aangevraagd worden. Deze aanvraag is dus al te doen vóór het einde van de duur van de prestatiebeurs.


Lees hier verder

maandag 1 september 2014

Passend onderwijs voor elk kind

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

Doelen passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
 • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
 • Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, in het speciaal onderwijs. 
 • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
 • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
 • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:
 • een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding);
 • een aanbod op een andere reguliere school;
 • een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is.

Basisondersteuning: begeleiding op elke school

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie.

Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief

Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Het is ook mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan een speciale klas voor leerlingen met autisme.
De school maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die begeleiding krijgen bovenop de basisondersteuning. Hierin beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau kan uw kind behalen en welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? De school overlegt met u over de invulling van het ontwikkelingsperspectief.
Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit van de extra begeleiding in het onderwijs waarborgen.

Passend onderwijs geen bezuinigingDe invoering van passend onderwijs is geen bezuinigingsmaatregel. Het budget blijft landelijk hetzelfde, maar wordt wel anders verdeeld over de regio’s. Het geld gaat naar de regionale samenwerkingsverbanden, waarin de scholen in een regio samenwerken. Per leerling ontvangen zij geld voor extra ondersteuning. Zij verdelen het geld over de scholen in hun regio om de ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. 

vrijdag 15 augustus 2014

Digitale schoolboeken Injona

Digitale schoolboeken verzorgt door Injona


Het nieuwe schooljaar 2014-2015 staat al weer voor de deur.
Tijd om je voor te bereiden op het nieuwe shooljaar, en daarbij hoort natuurlijke ook de nieuwe digitale schoolboeken bij.

Injona scant studie/schoolboeken in,mits dit boek in uw bezit is.
Injona heeft geen beperkingen dus alle boeken in alle lagen van het onderwijs kunnen gedigitaliseerd worden.

Wij leveren voor u een pdf bestand  die ook O.C.R bewerkt is, zodat  90 % van al teksten wordt voorgelezen door alle ICT hulpmiddelen zoals kurzweil 3000 - sprint plus - ClaroRead en de iPad natuurlijk en iOS Mac. In onze digitale bestanden is natuurlijk ook de leesvolgerde aan gegeven.

Door steeds nieuwe Innovatie technieken toe te passen zijn we in staat  om kleinere en daardoor werkbare bestanden die desondanks kwalitatief hoogwaardig zijn en in kleur worden gescand met behoudt van de pagina-indeling te produceren.


Of kijk even naar de 10 stappen plan van Injona >> klik hier.

Voor meer informatie neem dan even contact met ons op.

Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk…. Voor mensen met een leesbeperking zoals Dyslexie.maandag 14 juli 2014

Injona geeft ondersteuning voor mensen met een leesbeperking.Injona geeft ondersteuning voor mensen met een leesbeperking.

Bij ons kunt u de aangepaste schoolboeken bestellen mits het u eigendom is. Of u dyslectisch bent of een andere vorm van leesbeperking, wij helpen u graag verder voor het verzorgen van de digitale boek bestanden.


De 10 voordelen van de digitale bestanden van Injona.

 1. Een lage productieprijs, door de toepassing van nieuwe technieken tijdens de productie van content.
 2. Het digitaliseren van alle denkbare studieboeken of leesboeken, dus ook voor HBO, WO, wij hebben geen beperking.
 3. De kleinere en daardoor werkbare bestanden die desondanks kwalitatief hoogwaardig zijn en in kleur worden gescand met behoudt van de pagina-indeling.
 4. De universeel geproduceerde bestanden in pdf, die geschikt zijn voor alle ICT-software, als Kurzweil 3000, Sprint/Sprint plus en Claroread, IOSMac,  iPad
 5. Onze digitale bestanden zijn voorzien van de juiste  lees volgorde .
 6. Wij kunnen ook uw boeken digitaliseren voor de E readers of Ipad en iOS Mac
 7. De boeken worden weer ingebonden m.b.v Combbindsysteem zodat ze weer functioneel zijn  in het gebruik .
 8. Voor scholen en instellingen  is er een extra service mogelijkheid om een licentie af te sluiten als er meerder leerlingen het zelfde boek digitaal nodig hebben.
 9. De bestanden zijn beveiligd en kunnen niet geprint worden of de werkboeken eventueel in overleg  dan wel in lage resolutie.
 10. onze digitale bestanden worden voor +/- 90% gelezen door alle ict software. 

Heeft u nog vragen neem dan even contact met ons op wij helpen u graag verder. Injona maakt digitaal lezen en luisteren mogelijk.