donderdag 27 februari 2014

5 misvattingen over kinderen met dyslexie // Basisschoolleeftijd

Kinderen met dyslexie zijn vaak creatiever dan hun leeftijdgenootjes en kunnen ook een enorm goed taalgeheugen hebben. Ze bedenken manieren om de voor hen moeilijke woorden te omzeilen en spelen zodoende met hun woordgebruik. Toch hebben kinderen met dyslexie nog altijd te maken met een hoop vooroordelen. Uitgeverij Zwijsen heeft de vijf meest hardnekkige vooroordelen op een rij gezet.1.      Kinderen met dyslexie willen niet lezen
Ze willen wel lezen, maar lezen kost dyslectici enorm veel moeite. Als het keer op keer niet lukt, raken dyslectische kinderen ontmoedigd. Met de juiste boeken op het juiste moment lukt het vaak wel. Dat wil zeggen met boeken met een lager AVI-niveau, met een onderwerp dat aansluit op de belevingswereld en leeftijd van het kind.
2.      Wie dyslexie heeft is dom
Taal kan een extra obstakel zijn voor kinderen met dyslexie, ook bij andere vakken zoals aardrijkskunde of rekenen, maar ze kunnen even goed leren als andere kinderen.
3.     Dyslexie is een modeverschijnsel
Dyslexie is al jarenlang erkend. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dyslexie door een kleine stoornis de koppeling tussen letters en klanken niet goed kunnen maken.
4.      Dyslexie is een excuus om de regels niet te hoeven leren
Kinderen met dyslexie zijn vaak zo met taal bezig, dat ze het tegenovergesteld van lui zijn. Tijdens het leren lezen moeten dyslectische kinderen meer moeite doen om de klanken die ze horen in een gesproken woord te koppelen aan letters. Het probleem is dus vooral het leren te automatiseren van de regels.
5.      Dyslexie gaat over
Kinderen kunnen al op jonge leeftijd heel goed om leren gaan met dyslexie, het gaat echter nooit helemaal over.
Deze vooroordelen uit de wereld halen is essentieel om ook kinderen met dyslexie te laten lezen. Lezen en het aanbieden van interessante boeken helpt kinderen in hun ontwikkeling en voorkomt dat lezen een steeds groter obstakel wordt. Uitgeverij Zwijsen biedt onder de naam ‘Zoeklicht Dyslexie’ boeken aan die kinderen met dyslexie helpen om het plezier in lezen te vinden. Kijk opwww.zoeklichtdyslexie.nl .

Bron: kinderspul

woensdag 19 februari 2014

Dyslexie vanaf 2015 uit basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2015 zal de diagnostisering en behandeling van enkelvoudige dyslexie uit het basispakket van de zorgverzekering worden geschrapt. De reden hiervan is de invoering van de Jeugdwet op die datum, die bepaalt dat alle zorg voor kinderen tot 18 jaar door de gemeente wordt georganiseerd in plaats van de zorgverzekeraars. Voor een vergoeding voor zowel de diagnose als behandeling van dyslexie zal je dus bij je eigen gemeente moeten zijn.

Jeugdwet

De gemeentes hoeven dit niet helemaal alleen te doen, maar zij worden ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
De zogenoemde Jeugdwet komt op het volgende neer:
  • Kinderen tot 18 jaar - met soms uitloop tot 23 jaar- hebben recht op jeugdzorg
  • De zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind worden georganiseerd, niet te lang duren en licht zijn. Dit betekent dat de gemeente meer verantwoordelijkheid krijgt.
  • Elke provincie krijgt geld van de overheid, wat vervolgens gebruikt moet worden voor de financiering van jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd.
  • De zorg wordt ingekocht door de provincie bij jeugdzorg instellingen.

bron : zorgwijzer

dinsdag 4 februari 2014

Digitale schoolboeken via de scanservice van Injona

Laat uw papieren teksten omzetten in gesproken woord. Zonder verlies van uw originelen, geoptimaliseerd voor voorleessoftware.


Heeft u papieren teksten zoals boeken, readers of papers die u door uw voorleessoftware wil laten voorlezen? Zelf al aan den lijve ervaren hoeveel gepriegel, tijd en frustratie het kost om zelf uw teksten goed te digitaliseren? Injona helpt u graag verder. Zie het tien stappen plan voor een overzicht van onze werkwijze.