zaterdag 21 maart 2015

Toetsen begrijpend lezen bij dyslexie...

Om een eind te maken aan de regelmatig terugkerende discussie of leerlingen met ernstige dyslexie bij het afnemen van cito-toetsen begrijpend lezen hulpmiddelen mogen gebruiken, hebben Stichting Dyslexie Nederland en Masterplan Dyslexie het Cito zo ver gekregen dat laatstgenoemde een grote ommezwaai heeft gemaakt. Lees daarom snel verder.

Het antwoord (1)

Het antwoord op de vraag of je als jonge dyslecticus hulpmiddelen mag gebruiken bij een cito-lvs-toets begrijpend lezen is: ja! SDN: ‘Leerlingen met ernstige dyslexie kunnen vanaf groep 5 bij het afnemen van cito-toetsen begrijpend lezen gebruikmaken van hulpmiddelen.’

Het antwoord (2)

‘Er mag,’ aldus nog steeds SDN, ‘in principe gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld voorlezen of voorleessoftware. Maar dan moet wel goed worden gedocumenteerd hoe de afname van de toets is gedaan. Zodat voor iedereen duidelijk is onder welke condities de score is behaald.’ (Dus dat iedereen goed weet dat het eigenlijk geen echt begrijpend-lees-resultaat is.)
 
‘En,’ beklemtoont SDN, ‘het moet gereserveerd worden voor de leerlingen met zeer ernstige dyslexie, waarbij zonder aangepaste toetsvorm geen goed beeld van de vaardigheden op het gebied van tekstbegrip naar voren zou komen.


Lees hier verder.

Bron:www.driestar-educatief.nl