dinsdag 27 oktober 2015

Ook geheugen speelt rol bij dyslexie

Volwassenen met dyslexie hebben vooral problemen met het kort onthouden en aanleren van de volgorde van letters in een reeks. Dat is een van de bevindingen uit het promotieonderzoek van Louisa Bogaerts van de Universiteit Gent.

Mensen met dyslexie hebben grote problemen met lezen en spellen. Minder bekend is dat zij ook moeite hebben met het leren en onthouden van informatie. Louisa Bogaerts onderzocht de rol van het geheugen bij leesproblemen.

Volgorde

Haar resultaten tonen aan dat volwassenen met dyslexie vooral problemen ervaren met het kort onthouden en met het aanleren van de volgorde van de elementen in een reeks (bijvoorbeeld, de volgorde van de letters in een woord BAR vs. BRA, of de volgorde van de cijfers in een telefoonnummer).
Doordat zij de volgorde van letters of klanken vaker omwisselen, leren ze woorden vooral minder snel en minder goed. Dat leidt uiteindelijk tot traag en minder accuraat lezen. De problemen met het geheugen voor volgorde verklaren ook waarom mensen met dyslexie ook buiten het domein van taal problemen ervaren (zoals problemen met het leren van een reeks noten op een piano).
Er is ook goed nieuws: hoewel het leren van geordende informatie moeilijker gaat bij mensen met dyslexie onthouden ze wel even goed wat ze uiteindelijk met meer moeite geleerd hadden.