vrijdag 8 januari 2016

Eindexamen 2016: Aanpassing toegestane hulpmiddelen

Tot nu toe mocht er bij een centraal examen gebruikgemaakt worden van een laptop met spellingcontrole. In november 2015 werd echter door Examenblad.nl in opdracht van het CvTE een mail gestuurd naar scholen waarin wordt aangegeven dat er een aanpassing in de toegestane hulpmiddelen centrale examens Nederlands vwo, havo, vmbo en Engels GL/TL heeft plaatsgevonden. Met ingang van het examenjaar 2016 dient de spellingcontrole – ook bij dyslectische leerlingen – te worden uitgeschakeld bij die centrale examens waarin spelling moet worden beoordeeld. 
Meer informatie hierover leest u verder bij  FAQ’s Masterplan dyslexie.