woensdag 30 augustus 2017

Stijgt het aantal studenten met een beperking?

Kort voor de start van het collegejaar bezochten bijna 400 studenten de introductiebijeenkomst van het PowerPlatform. Vorig jaar waren dat er honderd minder. Neemt het aantal studenten met een beperking toe?


500 nieuwe studenten hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst over studeren met een beperking. Maar omdat het auditorium aan de locatie Kralingse Zoom maximaal 410 plekken heeft, moest coördinator Ivar Janssen honderd studenten teleurstellen.
Niet eerder kwamen er zo veel eerstejaars op de eerste voorlichtingsbijeenkomst af. ‘Ik kan het nog niet verklaren’, zegt Janssen. ‘Is het een toevalstreffer? Of is het een trend en neemt het aantal studenten met een beperking toe? Een aantal dingen is stabiel. Zo was en is dyslexie de meest voorkomende functiebeperking op de HR. Maar we zien wel dat het aantal studenten met psychische klachten, zoals depressie, toeneemt.’

30 procent heeft een functiebeperking


Vorig jaar deed Profielen een geluksonderzoek onder studenten van de HR. Daaruit kwam naar voren dat 30 procent aangeeft een functiebeperking of psychische aandoening te hebben. Maar 11 procent van deze studenten maakt gebruik van de voorzieningen voor functiebeperkingen, zoals extra tentamentijd of een versoepeling van de aanwezigheidsplicht. 14 procent wist niet van deze mogelijkheden af of vond dat het bestaande aanbod niet helpt.
‘Dat is natuurlijk zonde’, vindt Ivar Janssen. ‘Als hogeschool leven we de Wet gelijke behandeling na. Die biedt de ruimte om uitzonderingen te maken om een ongelijke situatie – bijvoorbeeld ontstaan door een functiebeperking – gelijk te trekken. Daarom hebben we allerlei voorzieningen. Voor dyslexie zijn die heel laagdrempelig. Je kunt bijvoorbeeld via een digitaal loket regelen dat je extra tentamentijd krijgt.’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten